Modul Školská jedáleň - prehľad, čo umožňuje

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Lithuania Hebrew Thai

Administrátor najprv overí a povolí Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke.

V základnej verzii modul umožňuje škole cez EduPage stránky:

 1. zverejňovať jedálny lístok spolu a alergénmi
  Jedálny lístok - možnosti vytvorenia

 2. nastaviť, ktoré jedlo škola varí
  Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí

 3. hodnotiť kvalitu a množstvo podávaných jedál
  Hodnotenie jedla

 4. dostupná je tiež databáza oficiálnych receptúr (MSN)
  Receptúry

V plnej verzii modulu (dostupné v balíku ascAgenda Komplet) môže ďalej škola:

 1. nastaviť podmienky a umožniť stravníkom online prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy
  Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu

 2. nastaviť si rôzne kategórie stravníkov a ich finančné pásma, tiež aj príspevky na stravu (št. dotácia, SF a 55% príspevok pre zamestnancov...)
  Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného

 3. nastaviť režijne náklady na dennej alebo mesačnej báze; tiež s rôznymi príspevkami
  Režijné náklady

 4. využiť celú databázu žiakov a zamestnancov - je natiahnutá automaticky z agendy - stačí určiť, kto bude stravník;
  Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom, Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky, Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu

 5. nastaviť poplatky a evidovať prijaté platby; preniesť zostatky z iného systému
  Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
  Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
  Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage (ručne, import bank. výpisu, Viamo)

 6. na konci školského roka rýchle vyúčtovanie a možnosť preniesť zostatky za stravu do ďalšieho šk. roka
  Koncoročné vyúčtovanie za stravu
  Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ

 7. evidovať externých stravníkov alebo rýchle pripojenie stravníkov z inej školy
  Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto
  Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy

 8. v kuchyni pri výdaji mať prehľad - kto má objednané jedlo, zaznamenávať prevzatie jedla
  Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne

 9. 'obedy zadarmo' - systém prepočíta nároky na dotáciu vďaka prepojeniu s dátami o dochádzke žiakov z triednej knihy či z dochádzkového systému
  'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov,
  Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia, Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia

 10. riešiť skladové hospodárstvo (dostupné iba pre slovenské školy)
  Sklad potravín a základné pojmy
  Doklady a udalosti v sklade (príjem, výdaj, faktúry)

V predchádzajúcich bodoch je zhrnutý základný prehľad, pozrite aj jednotlivé kroky pre Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe


Modul 'Školská jedáleň' nájdete, ak ste prihlásený ako používateľ s právom na modul Školská jedáleň alebo ako administrátor cez bočné menu v časti 'Komunikácia' alebo aj na úvodnej stránke.

Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň

Na úvodnej stránke modulu jedáleň sú najviac používane časti modulu - dlaždice s priamym linkom - od jedálneho lístku až po návody.

a) všetky časti modulu jedáleň nájdete cez rolovacie menu - v hornom menu prvá dlaždica vľavo - táto je iná v každej časti a to podľa toho, v ktorej časti sa nachádzate.
b) v pravej časti 'Novinky' - sa nachádzajú oznamy a návody k aktuálnej situácii
c) v hornom menu školský rok - nastavenie jedálne aj stravníkov funguje na školské roky, rovnako ako agenda
Školský rok je štandardne od 1.9. - 31.8., ale je možné si zadať aj iné. Obdobie školského roka si treba nastaviť ako prvé - v časti d) 'Nastavenia modulu'.