Sklad potravín a základné pojmy

Časť 'Sklad' sa nachádza priamo v module 'Školská jedáleň'.
Pre prácu v module jedáleň musí mať zamestnanec školy používateľské práva na tento modul.
Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň


Sklad pracuje s pojmami potravina a položka.

POTRAVINA
-> je to pojem, s ktorým narábajú oficiálne Receptúry (= materiálno-spotrebné normy vydané ministerstvom školstva)
-> v EduPage predstavuje všeobecné pomenovanie (napr. "cestoviny"), je však potrebné na konkrétne potraviny naviazať jednotlivé položky

POLOŽKA
-> škola si ju zadáva, nastavuje a pomenúva podľa seba
-> predstavuje konkrétny typ danej potraviny (napr. položka "cestoviny - fliačky")
-> v EduPage je to zároveň názov skladovej karty

-> každú položku = skladovú kartu je potrebné naviazať na konkrétnu potravinu
-> na jednu potravinu môže byť naviazaných viacero položiek (napr. pre potravinu "cestoviny" môžu byť položky "cestoviny - fliačky", "cestoviny - vretená", "cestoviny - rezance široké " ... )
-> viac pozrite v návode pre Skladové karty - položky

Vďaka prepojeniu položiek na potraviny môžete využívať automatickú výdajku => systém vytvorí výdajku, na ktorej budú už vyplnené položky a množstvo surovín - podľa aktuálneho jedálneho lístka a počtu prihlásených stravníkov v jednotlivých vekových skupinách.
Jedálny lístok preto treba vytvárať z oficiálnych receptúr.


OFICIÁLNE RECEPTÚRY
-> obsahujú stovky potravín
-> často však pre jednu rovnakú potravinu používajú podobné označenie (napr. "bravčové stehno" / "bravčové mäso (stehno)" / "bravčové mäso - stehno")
-> v systéme je preto možné prepájať potraviny; evidentne rovnaké sú už prepojené

KDE NÁJDETE ZOZNAM POTRAVÍN

Zoznam potravín sa nachádza v časti 'Receptúry' -> 'Potraviny', kde môžete:
-> vyhľadať, v akých receptúrach sa daná potravina nachádza
-> nastaviť alergény pre potraviny (ak by napr. MSN neobsahovali správne)
-> navzájom prepájať rovnaké a podobné potraviny - Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade
-> doplniť potravinu, ktorá sa nenachádza v systéme (v MSN) -> musíte si vytvoriť vlastnú receptúru, ktorá bude danú potravinu obsahovať - Receptúry


KDE NÁJDETE ZOZNAM VYTVORENÝCH POLOŽIEK

-> v sklade je dobré evidovať iba tie položky = skladové karty, ktoré škola potrebuje
-> na skladovej karte je prehľad všetkého, čo sa s položkou udialo (príjem, výdaj, inventúra)

NETREBA EVIDOVAŤ
Niektoré potraviny obsiahnuté v receptúrach nemá zmysel evidovať ako položky, lebo sa neskladujú.
Zoznam neevidovaných potravín štandardne obsahuje vodu.
Tento zoznam si škola vie dopĺňať podľa vlastnej potreby.Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň