Receptúry

Modul Školská jedáleň obsahuje aktuálne oficiálne receptúry (= materiálno-spotrebné normy), z ktorých ľahko zostavíte jedálny lístok.
Všetky MSN ako aj metodické pokyny nájdete na stránke ministerstva školstva, v časti školské stravovanie.

K 'Receptúram' sa dostanete cez horné rozbalovacie menu v module 'Školská jedáleň'.

 • vyhľadávanie v receptúrach
  -> jeden kľúčový výraz - zadáva sa v hlavičke tabuľky do bieleho políčka pod názvom stĺpca - ID, názvov kategóriu pokrmov
  -> viacero kľúčových výrazov naraz - hľadaný výraz vpíšete do políčka nad tabuľkou, automaticky sa pridá ďalší riadok pre hľadanie ďalšieho výrazu

  V tabuľke sa defaultne zobrazujú energetické a nutričné hodnoty pre vekovú skupinu A, ďalšie si zobrazíte zmenou filtra.

  Všetky receptúry sú prepojené so skladovým systémom, preto si do zoznamu môžete dopĺňať aj vlastné receptúry alebo upravovať existujúce.

  V receptúrach môžete robiť viaceré zmeny:

 • nová receptúra

  Cez zelené tlačidlo '+ Pridať' sa otvorí dialógové okno so všetkými potrebnými políčkami na zadanie novej receptúry.

 • zmena v receptúre (zámena potraviny) jednorazovo
  Zámena potraviny v receptúre pri výdaji zo skladu

 • zmena receptúry natrvalo - kópia receptúry - zmena/doplnenie potraviny

  Ak chcete natrvalo zmeniť nejakú receptúru (napr. varíte v nejakej obmene, používate inú potravinu ... ), odporúčame neprepisovať, ale vytvoriť si kópiu z oficiálnej MSN.
  -> otvorte najprv oficiálnu receptúru
  -> zmeňte 'ID' - pre prehľadnosť je najlepšie ponechať pôvodne číslo a len doplniť o písmenko
  -> 'Názov' - vhodne premenujte podľa vašej úpravy (prípadne ponechajte rovnaký názov)
  -> 'Kategória' - zmeňte, ak meníte potravinu, ktorá mení zaradenie do kategórie (napr. hovädzie mäso za bravčové)
  -> v receptúre zmeňte, čo potrebujete - potraviny, výrobný postup, nutričné zloženie, alergény
  -> nakoniec dáte uložiť cez tlačidlo 'Uložiť ako novú' vpravo dole

  TIP:
  Ak vám v sklade chýba nejaká potravina pre prepojenie pri vytváraní skladovej karty, vytvorte si najprv novú receptúru, v ktorej doplníte potravinu.

  Príklad obmeny receptúry - Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie

 • chyba v receptúre

  Receptúry nachádzajúce sa v module školská jedáleň sú oficiálne receptúry dané Ministerstvom školstva SR. Ak nájdete chybu:
  -> ideálne by ju bolo skonzultovať s tvorcom MSN
  -> môžete si ju zmeniť priamo v receptúre u vás - zmena sa uloží iba na vašej EduPage stránke
  -> môžete ju nahlásiť nám na jedalen@asc.sk a my ju zmeníme priamo v programe EduPage, t.j. pre všetky školy

 • zmena alergénu v receptúre

  V receptúre na konci sa nachádza aj zoznam alergénov. Tieto môžete doplniť/zmeniť/vymazať, ak sa prepnete do editovacieho módu cez ikonku ceruzky.
  Alergény je možné vyplniť aj automaticky podľa potravín zadaných v receptúre - kliknutím na dvojitú šípku vedľa názvu.
  Alergény v jedálnom lístku - zoznam a číslovanie  Dôležité:
  V kópii či vo vlastnej vytvorenej receptúre treba dobre zapisovať množstvo surovín a aj nutričné a energetické hodnoty, lebo tieto údaje sa prenášajú do prehľadu noriem a normovacieho hárku, a tiež aj do potreby surovín pre automatickú objednávku či výdajku.
  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň