Jedáleň - Skladový systém - Nastavenia

Slovenčina Sklad potravín a základné pojmy
Slovenčina Nastavenia - dodávatelia, viac skladov
Slovenčina Skladové karty - položky
Slovenčina Sklad - import údajov z iného softvéru
Slovenčina Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie
Slovenčina pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu


Jedáleň - Skladový systém - Doklady

Slovenčina Doklady a udalosti v sklade (príjem, výdaj, faktúry)
Slovenčina Užitočné všeobecné nastavenia pre doklady v sklade
Slovenčina Inventúra
Slovenčina Príjemka
Slovenčina Výdajka
Slovenčina Faktúra
Slovenčina Doklady v sklade - prehľady a možnosti tlače


Jedáleň - Skladový systém - Potraviny a receptúry

Slovenčina Receptúry
Slovenčina Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade
Slovenčina Zámena potraviny v receptúre pri výdaji zo skladu
Slovenčina Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie
Slovenčina Ako odpisovať pokazené potraviny zo skladu


Jedáleň - Skladový systém - Koniec mesiaca

Slovenčina Čo je potrebné na konci mesiaca v sklade
Slovenčina Obratová súpiska
Slovenčina Inventúrny súpis a inventarizačný rozdiel
Slovenčina Normovací hárok
Slovenčina Stravný list a mesačné hospodárenie