Jedáleň - Všeobecné informácie

Slovenčina   Modul Školská jedáleň - prehľad, čo umožňuje
Slovenčina   Sprístupnenie modulu / jedálneho lístka užívateľom
Slovenčina   Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň
Slovenčina   Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň


Jedáleň - Základné nastavenia

Slovenčina   Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň
Slovenčina   Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí
Slovenčina   Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí
Slovenčina   Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu
Slovenčina   Cenník (cena stravnej jednotky) a definovanie typov platiteľov
Slovenčina   Režijné náklady
Slovenčina   Ako zadať sociálny fond a iné príspevky na potraviny a réžiu
Slovenčina   Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina   Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina   Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu
Slovenčina   Korona - ako nastaviť zatvorenie pre jedáleň
Slovenčina   Korona - jedáleň je opäť otvorená
Slovenčina   Korona - št. dotácie a podmienka prítomnosti na vyučovaní - pre jún 2020
Slovenčina   Korona - ako znovu prihlásiť žiakov 2. stupňa - jún 2020
Slovenčina   Najčastejšie chyby a otázky v nastaveniach školskej jedálne


Jedáleň - Jedálny lístok

Slovenčina   Jedálny lístok - možnosti vytvorenia
Slovenčina   Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov
Slovenčina   Jedálny lístok - tlač a uloženie do súboru
Slovenčina   Pridanie nového alergénu
Slovenčina   Ako uvádzať pôvod mäsa v jedálnom lístku
Slovenčina   Hodnotenie jedla


Jedáleň - Stravníci

Slovenčina   Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Slovenčina   Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
Slovenčina   Nový stravník počas školského roka a nastavenie zálohy
Slovenčina   Ukončený stravník počas školského roka a vrátenie zálohy
Slovenčina   Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy


Jedáleň - Platby za stravu

Slovenčina   Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina   Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina   Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov
Slovenčina   Prenos preplatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina   Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina   Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina   Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Slovenčina   Čo je kredit v školskej jedálni


Jedáleň - Obedy 'zadarmo'

Slovenčina   'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov
Slovenčina   Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe
Slovenčina   Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina   Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Slovenčina   Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina   Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu
Slovenčina   Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina   Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina   Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina   Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'
Slovenčina   Prehľady pre 'obedy zadarmo' - chyby v dochádzke (žlté otázniky)
Slovenčina   Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkov
Slovenčina   Uzamknutie nárokov na dotácie voči zmenám dochádzky v ETK
Slovenčina   Dochádzka - absencie žiakov pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina   'Obedy zadarmo' v roku 2021


Jedáleň - Neplatiči

Slovenčina   Manuálne prerušenie objednávok neplatičom
Slovenčina   Manuálne obnovenie prerušených objednávok
Slovenčina   Automatické prerušenie objednávok neplatičom
Slovenčina   Automatické obnovenie objednávok


Jedáleň - Externí stravníci

Slovenčina   Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto
Slovenčina   Ako zmazať hosťa / stravníka v školskej jedálni
Slovenčina   Zmazaní stravníci v školskej jedálni - ako ich obnoviť


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ

Slovenčina   Tlačové zostavy v module školská jedáleň - prehľad
Slovenčina   Odhlásení stravníci - prehľady, odhlásenie jedného stravníka alebo celej triedy
Slovenčina   Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina   Prehľady počtu jedál a počtu stravníkov
Slovenčina   Prehľad počtu objednaných jedál a zdieľanie pre externého dodávateľa stravy
Slovenčina   Prehľady - Počet jedál .... 'Neurčené' alebo zlý počet jedál
Slovenčina   Normovací hárok, Energetické a nutričné hodnoty, Stravný list
Slovenčina   Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...
Slovenčina   Normované náklady, surovinový limit


Jedáleň - Skladový systém

Slovenčina   Sklad potravín a základné pojmy
Slovenčina   Nastavenia - dodávatelia, viac skladov
Slovenčina   Sklad - import údajov z iného softvéru
Slovenčina   Ako zadať počiatočný stav pre finančný limit
Slovenčina   Skladové karty - položky
Slovenčina   Doklady a udalosti v sklade (príjem, výdaj, objednávky)
Slovenčina   Príjemka, objednávka, faktúra
Slovenčina   Výdajka - manuálna, automatická
Slovenčina   Inventúra
Slovenčina   Obratová súpiska
Slovenčina   Receptúry
Slovenčina   Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade
Slovenčina   Zámena potraviny v receptúre pri výdaji zo skladu
Slovenčina   Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie
Slovenčina   Normovací hárok, Energetické a nutričné hodnoty, Stravný list
Slovenčina   pre CZ používateľov
Slovenčina   Ako odpisovať pokazené potraviny zo skladu


Jedáleň - Hardvérové komponenty

Slovenčina   Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
Slovenčina   Výdajný terminál - priradenie zariadenia na zobrazovanie
Slovenčina   Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
Slovenčina   Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu
Slovenčina   Výdajný terminál - zvukové upozornenie, stratený čip a iné nastavenia
Slovenčina   Objednávkový terminál - nastavenie dňa


Jedáleň - Špecifiká pre MŠ

Slovenčina   Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina   Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina   Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ


Jedáleň - Prechod medzi školskými rokmi

Slovenčina   Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ
Slovenčina   Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
Slovenčina   Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)


Jedáleň - Odhlasovanie z obeda

Slovenčina   Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka