Jedáleň - Všeobecné informácie

Slovenčina Modul Školská jedáleň - prehľad, čo umožňuje
Slovenčina Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke
Slovenčina Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň
Slovenčina Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň
Slovenčina Modul jedáleň - minimum (odhlasovanie stravy)
Slovenčina Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe


Jedáleň - Základné nastavenia

Slovenčina Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň
Slovenčina Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí
Slovenčina Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí
Slovenčina Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu
Slovenčina Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného
Slovenčina Režijné náklady
Slovenčina Ako zadať sociálny fond a iné príspevky (na jedlo a réžiu)
Slovenčina Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu
Slovenčina Nastavenie pre viac výdajných miest


Jedáleň - Základné nastavenia - Zmeny v nastaveniach počas školského roka

Slovenčina Zmena cien stravného / režijných nákladov počas školského roka
Slovenčina Nové finančné pásma pre školské stravovanie od 1.1.2023
Slovenčina Zmena finančného pásma a veľkosti porcie pre zamestnancov (navýšenie mäsa o 30%)
Slovenčina Ako správne nastaviť menej menu pre dočasné obdobie


Jedáleň - Jedálny lístok

Slovenčina Jedálny lístok - možnosti vytvorenia
Slovenčina Jedálny lístok - zostavovanie podľa OVD
Slovenčina Jedálny lístok - tlač a uloženie do súboru
Slovenčina Jedálny lístok - ďalšie nastavenia pre zobrazovanie
Slovenčina Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)
Slovenčina Jedálny lístok - kedy naposledy sa varilo rovnaké jedlo
Slovenčina Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov
Slovenčina Jedálny lístok - ako sa administrátor pozrie, čo vidí stravník
Slovenčina Alergény v jedálnom lístku - zoznam a číslovanie
Slovenčina Ako uvádzať pôvod mäsa v jedálnom lístku; poznámky pod JL
Slovenčina Hodnotenie jedla
Slovenčina Ako v jedálnom lístku uvádzať obsah histamínu v pokrmoch


Jedáleň - Stravníci

Slovenčina Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Slovenčina Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
Slovenčina Nový stravník počas školského roka
Slovenčina Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka
Slovenčina Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina Ako hromadné ukončiť (skrátiť) neobmedzené obdobie pre objednávky
Slovenčina Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy
Slovenčina Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto
Slovenčina Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Školská jedáleň
Slovenčina Hromadní stravníci v školskej jedálni
Slovenčina Stravníci z Ukrajiny
Slovenčina Duplicitní používatelia - predškoláci, ktorí prešli do prvého ročníka


Jedáleň - Platby za stravu

Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov
Slovenčina Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Čo je kredit v školskej jedálni
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka
Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Slovenčina Informácie ku koncoročnému vyúčtovaniu za stravu a prechod do nového školského roka
Slovenčina Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu
Slovenčina Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina Predpis, ak sa žiaci stravujú na cudzej škole, ale poplatky a platby spravuje vlastná škola
Slovenčina Čo je interný prevod a ako ho zadať


Jedáleň - Obedy 'zadarmo'

Slovenčina 'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov
Slovenčina Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe
Slovenčina Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Slovenčina Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie
Slovenčina Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - chyby v dochádzke (žlté otázniky)
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkov
Slovenčina Uzamknutie nárokov na dotácie voči zmenám dochádzky v ETK
Slovenčina Dochádzka - absencie žiakov pre 'obedy zadarmo'


Jedáleň - Obedy 'zadarmo' - Zmeny v dotáciách

Slovenčina Prehľad zmien v dotáciách na stravovanie
Slovenčina 'Obedy zadarmo' - zmeny od 1.5.2023
Slovenčina Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.1.2023
Slovenčina Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.7.2022
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2021/22
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2020/21 a počas leta 2021


Jedáleň - Obedy 'zadarmo' - Žiadosti o dotácie (admin/rodič)

Slovenčina Informácie k žiadosti rodiča o dotáciu na stravu cez EduPage
Slovenčina Ako nastaviť právo na administráciu žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako akceptovať Návratku k žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako zistím, kto už podal návratku k žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako podať Návratku k žiadosti o dotáciu na stravu


Jedáleň - Neplatiči

Slovenčina Manuálne prerušenie objednávok neplatičom
Slovenčina Manuálne obnovenie prerušených objednávok
Slovenčina Automatické prerušenie objednávok neplatičom
Slovenčina Automatické obnovenie objednávok
Slovenčina Čo je kredit v školskej jedálni
Slovenčina Notifikácie a automatické správy v module jedáleň


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ

Slovenčina Tlačové zostavy v module školská jedáleň - prehľad
Slovenčina Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ - Manuálne zmeny

Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ - Denné prehľady

Slovenčina Prehľady počtu jedál a počtu stravníkov
Slovenčina Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil
Slovenčina Prehľad objednávok (počty aj menný zoznam) a zdieľanie pre externého dodávateľa stravy
Slovenčina Prehľady - riadok 'Neurčené' pre Počet jedál alebo Ceny
Slovenčina Kto bol na obede, aj keď mal odhlásené jedlo
Slovenčina Normovací hárok


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ - Mesačné prehľady

Slovenčina Normované náklady - surovinový limit
Slovenčina Stravný list a mesačné hospodárenie
Slovenčina Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...


Jedáleň - Skladový systém - Nastavenia

Slovenčina Sklad potravín a základné pojmy
Slovenčina Nastavenia - dodávatelia, viac skladov
Slovenčina Skladové karty - položky
Slovenčina Sklad - import údajov z iného softvéru
Slovenčina Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie
Slovenčina pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu


Jedáleň - Skladový systém - Doklady

Slovenčina Doklady a udalosti v sklade (príjem, výdaj, faktúry)
Slovenčina Užitočné všeobecné nastavenia pre doklady v sklade
Slovenčina Inventúra
Slovenčina Príjemka
Slovenčina Výdajka
Slovenčina Faktúra


Jedáleň - Skladový systém - Potraviny a receptúry

Slovenčina Receptúry
Slovenčina Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade
Slovenčina Zámena potraviny v receptúre pri výdaji zo skladu
Slovenčina Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie
Slovenčina Ako odpisovať pokazené potraviny zo skladu


Jedáleň - Skladový systém - Koniec mesiaca

Slovenčina Čo je potrebné na konci mesiaca v sklade
Slovenčina Obratová súpiska
Slovenčina Inventúrny súpis a inventarizačný rozdiel
Slovenčina Normovací hárok
Slovenčina Stravný list a mesačné hospodárenie


Jedáleň - Hardvérové komponenty

Slovenčina Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
Slovenčina Čipy v školskej jedálni
Slovenčina Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie
Slovenčina Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
Slovenčina Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
Slovenčina Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia
Slovenčina Objednávkový terminál - nastavenie dňa


Jedáleň - Špecifiká pre MŠ

Slovenčina Jedálny lístok - možnosti vytvorenia
Slovenčina Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu
Slovenčina Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)
Slovenčina Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ
Slovenčina Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina Duplicitní používatelia - predškoláci, ktorí prešli do prvého ročníka


Jedáleň - Prechod medzi školskými rokmi

Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ
Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
Slovenčina Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)


Jedáleň - Školská jedáleň

Slovenčina Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka
Slovenčina Ako rodič nastaví potravinové alergie a intoleranciu pre svoje dieťa
Slovenčina Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu