Jedáleň - Základné nastavenia

Slovenčina Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň
Slovenčina Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí
Slovenčina Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí
Slovenčina Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu
Slovenčina Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného
Slovenčina Režijné náklady
Slovenčina Ako zadať sociálny fond a iné príspevky (na jedlo a réžiu)
Slovenčina Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu
Slovenčina Nastavenie pre viac výdajných miest


Jedáleň - Základné nastavenia - Zmeny v nastaveniach počas školského roka

Slovenčina Zmena cien stravného / režijných nákladov počas školského roka
Slovenčina Nové finančné pásma pre školské stravovanie od 1.1.2023
Slovenčina Zmena finančného pásma a veľkosti porcie pre zamestnancov (navýšenie mäsa o 30%)
Slovenčina Ako správne nastaviť menej menu pre dočasné obdobie