Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ

Slovenčina Tlačové zostavy v module školská jedáleň - prehľad
Slovenčina Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ - Manuálne zmeny

Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ - Denné prehľady

Slovenčina Prehľady počtu jedál a počtu stravníkov
Slovenčina Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil
Slovenčina Prehľady - riadok 'Neurčené' pre Počet jedál alebo Ceny
Slovenčina Prehľad objednávok (počty aj menný zoznam) a zdieľanie pre externého dodávateľa stravy
Slovenčina Normovací hárok
Slovenčina Kto bol na obede, aj keď mal odhlásené jedlo


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ - Mesačné prehľady

Slovenčina Normované náklady - surovinový limit
Slovenčina Stravný list a mesačné hospodárenie
Slovenčina Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...