Obedy 'zadarmo'

Slovenčina 'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov
Slovenčina Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe
Slovenčina Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Slovenčina Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie
Slovenčina Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - chyby v dochádzke (žlté otázniky)
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkov
Slovenčina Uzamknutie nárokov na dotácie voči zmenám dochádzky v ETK
Slovenčina Dochádzka - absencie žiakov pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2020/21 a počas leta 2021
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v novom šk. roku 2021/22
Slovenčina Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.7.2022
Slovenčina Prehľad zmien v dotáciách na stravovanie