Jedáleň - Obedy 'zadarmo'

Slovenčina 'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov
Slovenčina Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe
Slovenčina Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Slovenčina Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre dotácie
Slovenčina Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - chyby v dochádzke (žlté otázniky)
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkov
Slovenčina Uzamknutie nárokov na dotácie voči zmenám dochádzky v ETK
Slovenčina Dochádzka - absencie žiakov pre 'obedy zadarmo'


Jedáleň - Obedy 'zadarmo' - Zmeny v dotáciách

Slovenčina Prehľad zmien v dotáciách na stravovanie
Slovenčina 'Obedy zadarmo' - zmeny od 1.5.2023
Slovenčina Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.1.2023
Slovenčina Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.7.2022
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2021/22
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2020/21 a počas leta 2021


Jedáleň - Obedy 'zadarmo' - Žiadosti o dotácie (admin/rodič)

Slovenčina Informácie k žiadosti rodiča o dotáciu na stravu cez EduPage
Slovenčina Ako nastaviť právo na administráciu žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako akceptovať Návratku k žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako zistím, kto už podal návratku k žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako podať Návratku k žiadosti o dotáciu na stravu