Stravníci

Slovenčina Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Slovenčina Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
Slovenčina Nový stravník počas školského roka
Slovenčina Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka
Slovenčina Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina Ako hromadné ukončiť (skrátiť) neobmedzené obdobie pre objednávky
Slovenčina Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy
Slovenčina Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto
Slovenčina Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Školská jedáleň
Slovenčina Hromadní stravníci v školskej jedálni
Slovenčina Stravníci z Ukrajiny
Slovenčina Duplicitní používatelia - predškoláci, ktorí prešli do prvého ročníka