Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň

Používateľské práva môže nastavovať administrátor a iba zamestnancom - t.j. na učiteľské konto.
Zamestnanec, ktorý má používateľské práva na modul školská jedáleň, môže potom s modulom narábať ako administrátor.
Určite neodporúčame, aby pod administrátorským prihlásením pracovali viacerí zamestnanci školy.

Administrátor musí zároveň sprístupniť modul pre všetkých
Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke


Práva je možné pridávať viacerými spôsobmi:

1. v prehľade používateľských práv

-> v ľavom bočnom menu zvoľte 'Prehľad' a vyberte dlaždicu 'Používateľské práva' na konci zoznamu
Viac Prehľad a administrácia používateľských práv

-> v stĺpci 'Školská jedáleň - Administrácia' zaškrtnite právo používateľovi, ktorý bude na škole spravovať modul jedáleň

Ak sa v hornom riadku v zozname práv nenachádza potrebné, pridajte ho cez 'Vybrať stĺpce'.
V prehľade práv sa nenachádza modul, na ktorý chcem prideliť právo

Upozornenie:
V prehľade práv sa nachádzajú aj dve iné práva s názvom 'Jedálny lístok' - tieto však nie sú na editovanie jedálneho lístka ani na modul jedáleň, ale na úpravu dizajnu na web stránke.2. na karte zamestnanca

-> nájdete v dátach školy na úvodnej obrazovke alebo v agende
-> zvoľte právo 'Školská jedáleň - Administrácia':

* na karte sa nachádzajú práva najmä na celé moduly, zoznam je trochu menší ako v prehľade používateľských práv v bode 1.

Ak potrebuje vedúca jedálne pracovať aj s platbami za stravu, je potrebné jej prideliť samostatne aj právo na administráciu platieb.
Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb


Tip:
V prípade, že škola nevarí a stravu jej niekto dodáva, je možné na EduPage vygenerovať link a cez tento môže externý dodávateľ bez vlastného konta zisťovať počet objedanej stravy pre jednotlivé dni.
Prehľad objednávok (počty aj menný zoznam) a zdieľanie pre externého dodávateľa stravyPozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň