Prehľad objednávok (počty aj menný zoznam) a zdieľanie pre externého dodávateľa stravy

Ak vaša škola priamo nevarí a stravu vám vozí externý dodávateľ, je užitočné, keď si sám vie pozrieť počty objednaných jedál.
Nepotrebuje vlastné edupage konto a ani nikto zo školy nemusí počty nahlasovať telefonicky či mailom.
Využitie môže byť aj pre učiteľov/vychovávateľky ŠKD, ktorí potrebujú vedieť pre svoju triedu, kto má odhlásené/prihlásené jedlo a ktoré menu.

PREHĽAD POČTU JEDÁL

V časti 'Prehľady' -> 'Počet jedál' sú dve tabuľky:
-> prvá tabuľka obsahuje počty pre jednotlivé jedlá dňa (prípadne menu) podľa kategórií stravníkov - typ platiteľa
-> druhá tabuľka obsahuje počty podľa veľkosti porcie
Prehľad sa štandardne zobrazuje pre aktuálny deň, cez kalendár sa dá vybrať iný dátum alebo iný rozsah ako jeden deň.

V hornom menu cez tlačidlo 'Zdieľanie' sa dá vytvoriť link - odkaz, ktorý môžete poslať svojmu dodávateľovi stravy.
Ak daný odkaz dáte zmazať alebo vytvoríte nový odkaz, predchádzajúci prestane fungovať.

Dodávateľ si v každej chvíli vie pozrieť aktuálny počet objednávok pre deň, ktorý si zadá:


PREHĽAD ODHLÁSENÝCH STRAVNÍKOV

Škola môže vidieť menný zoznam odhlásených stravníkov v časti 'Stravníci' -> 'Odhlásení'
-> dajú sa tu cez rôzne filtre vidieť aj informácie o objednaných alebo prevzatých jedlách
-> zoznam je možné exportovať do excelu
-> tento prehľad je taktiež možné zdieľať s externým dodávateľom - stačí vygenerovať odkaz a zaslať ho externému dodávateľovi
* tento odkaz je iný ako pre počty jedál

Cez externý link sú rovnako dostupné aj všetky filtre (jedlo, deň, trieda, typ stravníka, platiteľa, aktuálny stav) ako na plnej EduPage stránke s právami na jedáleň. Rovnako je tu aj možnosť exportovať do excelovského súboru.
Pre viac podrobností pozrite Prehľady - zoznam odhlásených stravníkov + kto a kedy ich odhlásil.

Link je funkčný až pokým ho na vašej škole nezmažete alebo nevytvoríte nový odkaz.

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň