Všeobecné informácie

Slovenčina Modul Školská jedáleň - prehľad, čo umožňuje
Slovenčina Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke
Slovenčina Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň
Slovenčina Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň
Slovenčina Modul jedáleň - minimum (odhlasovanie stravy)
Slovenčina Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe