Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Aby používatelia mohli vidieť jedálny lístok a využívať aj ďalšie možnosti modulu jedáleň, musí byť modul 'Školská jedáleň' aktívny.

Ak modul jedáleň nemáte povolený, informáciu nájdete hneď na úvodnej obrazovke modulu jedáleň.

K aktivácii modulov sa dostanete cez ľavé bočné menu 'Ovládací panel' -> 'Moduly a navigácia' -> Zoznam všetkých dostupných modulov, aktivovať moduly'.

V časti 'Špeciálne moduly' v riadku 'Jedálny lístok':
1. stav - treba zmeniť na aktívny
2. kto modul vidí - v prípade aktívneho využívania modulu zvoľte 'Všetci používatelia'
3. menu - zvoľte časť na web stránke, kde má byť jedálny lístok umiestnený (napr. v hornom menu)


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň