'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov

EduPage je pripravený pomôcť materským a základným školám zvládnuť situáciu v súvislosti so schválenou novelou zákona o dotáciách (tzv. obedy zadarmo).

Od šk. roka 2021/22 je dotácia v sume 1,30 eura určená na zabezpečenie obeda a iného jedla pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus. Podmienkou je aj, aby sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu.

Pohodlné sledovanie nároku žiaka na dotáciu za stravu zabezpečia niektoré moduly EduPage.

Podmienky priznania dotácie:

1. podmienka - prítomnosť žiaka na vyučovaní

2. podmienka - prevzatie jedlaPrepojenie modulov zabezpečí prepočítavanie, kto mal kedy nárok na dotáciu a tiež spočíta, koľko má rodič doplatiť.

Ak má škola problém s rodičmi, že často neodhlasujú stravu, môže si stanoviť dohodu/podmienku s rodičmi, že neprítomným = nepípnutým žiakom na dochádzkovom termináli napr. do 8:15 vedúca školskej jedálne odhlási na daný deň stravu - môže tak urobiť jedným tlačidlom v module dochádzka.

Pre využívanie jednotlivých modulov - školská jedáleň, ETK a dochádzka je potrebný balík ascAgenda Komplet.

Kedy sa stráca nárok na dotáciu

Ak rodič/žiak neodhlási stravu, môže nastať viacero situácií, kedy nebude mať nárok na dotáciu - prepojenie EduPage modulov rýchlo vyhodnotí aj takéto situácie a poplatok za stravu sa hneď prenesie do predpisu za jedáleň.

Príklady situácii, kedy nie je nárok na dotáciu:

 • rodič v prípade ochorenia dieťaťa zabudol/nestihol odhlásiť stravu - dieťa nie je na vyučovaní a neprevzalo stravu

 • rodič v prípade ochorenia dieťaťa zabudol/nestihol odhlásiť stravu, ale prišiel do školy s obedárom stravu prevziať - dieťa nie je na vyučovaní a prevzalo stravu

 • dieťaťu v škole sa nechce ísť na obed, lebo je napr. dlhý rad alebo mu jedlo ponúkané v ten deň nechutí - dieťa je na vyučovaní a neprevzalo stravu (rodič dieťa ľahšie skontroluje aj týmto spôsobom)

  V module školská jedáleň si môže škola nastaviť vlastnú kombináciu priznávania dotácie, keďže zákon o dotáciách neurčuje ani spôsob evidencie ani sankcie.
  Nastavenie povinností pri odhlasovaní žiakov zo stravy ako aj sankcie pri nesplnení podmienok si má upraviť zriaďovateľ školy (napr. vydaním VZN) alebo priamo škola v rámci svojich interných predpisov/poriadku. Dobré je však však nastaviť tieto mechanizmy tak, aby boli efektívne, účelne a hospodárne.
  Napr. škola by nesledovala prevzatie jedla, iba objednávky, alebo MŠ by nesledovala prítomnosť na vyučovaní čipmi ani cez ETK, lebo je veľký predpoklad, že ak predškolák v škôlke obeduje, tak sa aj zúčastnil aspoň na časti výchovno-vzdelávacej činnosti).


  Čo ak si žiak zabudne čip doma
 • prevzatie stravy
   - priamo v jedálni na výdajnom termináli môže kuchárka podľa mena vyhľadať stravníka a nasimulovať pípnutie čipom
   - administrátor/pracovník s právami na modul jedáleň vie ručne doplniť prevzatie stravy aj dodatočne
 • dochádzka
   - na dochádzkovom termináli nie je možné nasimulovať pípnutie ručne ani dodatočne, lebo primárne slúži na evidenciu dochádzky
   - avšak pre účely "obedov zadarmo" administrátor/pracovník s právami na modul jedáleň vie ručne doplniť prítomnosť na vyučovaní

  V prípade evidencie dochádzky cez ETK tento problém odpadá, keďže prítomnosť zapisujú jednotliví učitelia na svojej hodine a tiež triedny učiteľ neskôr uzatvára dochádzku v ETK. Modul jedáleň si priebežne sťahuje aktuálne dáta a vie tak okamžite prepočítať a opraviť nárok na dotáciu podľa príslušnej kombinácie ne/prítomnosti a ne/prevzatia stravy.
  Ak by škola používala z EduPage iba výstupy dochádzky a prepočet na stravu by si robila ručne (príp. zasielala externej firme), takéto dodatočné a individuálne opravovanie dochádzky by mohlo spôsobovať chyby v prepočtoch.
  Materské školy

  Deti v poslednom ročníku materských škôl - predškoláci majú nárok na stravu zadarmo od 1.1.2019.

  Návod pre MŠ, ako nastaviť jedáleň - Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia.

  Pre MŠ, keďže sa dotácia týka iba predškolákov (zvyčajne malého počtu žiakov), nie je ťažké urobiť nastavenia aj oneskorene, systém vie prepočítať nárok na dotáciu aj spätne.
  Pri nastaveniach jedálne treba zadávať správne ohraničenia pre dátumy a tiež manuálne doplniť prevzatie jedla za uplynulé dni.
  V prípade, že škola doteraz nepoužívala ETK, je tiež možné ručne podopĺňať dochádzku do ETK, čím sa spárujú potrebné dáta na vyhodnotenie nároku na dotáciu.


  Základné školy

  Žiaci základných škôl (1. a 2. stupeň) majú nárok na stravu zadarmo od 1.9.2019.

  Nastavenie v module jedáleň pre základné školy preto stačí riešiť až v auguste 2019 - pred začiatkom nového školského roka. Predíde sa chybám, ktoré by omylom mohli nastať, ak by sa nastavenie urobilo do aktuálneho školského roka.
  V auguste sa bude administrátorovi modulu jedáleň automaticky ponúkať nový školský rok hneď po prihlásení, kde nastaví všetky potrebné ceny pre každý stupeň, nastaví žiakom objednávky a predpis.

  Návod pre ZŠ, ako nastaviť jedáleň - Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia.

  Základné školy, ktoré zatiaľ nepoužívajú náš čipový systém na odber stravy, si môžu objednať výdajný terminál a čipy už teraz (aby predišli augustovému náporu) - Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne.

  V septembri, keď sa začne na škole používať ETK (alebo dochádzkový systém) a čipy na odber stravy, škola uvidí dni, na ktoré je/nie je priznaná dotácia. Tiež rodičia uvidia predpis za jedáleň priebežne upravovaný o cenu 'prepadnutej' stravy.
  Odkazy na Zákon o dotáciach a jeho novely:
  544/2010 Z. z. - z 8. decembra 2010
  417/2020 Z. z. - z 26. novembra 2020
  257/2021 Z. z. - z 22. júna 2021

  Odkazy na stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR , kde sú informácie k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň