Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Prihláste sa ako administrátor a zvoľte modul Žiadosti.

Prepnite sa do administračného módu.

Žiadosti rozdeľujeme do dvoch základných typov: žiadosti učiteľov a žiadosti rodičov.
1. Pre každý typ žiadosti musíte nastaviť, či ju môžu alebo nemôžu používatelia elektronicky podávať (aktívne/neaktívne).

2. Vyberte, kto má oprávnenie schvaľovať, resp. zamietať všetky podané žiadosti (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, triedni učitelia). Administrátor má toto oprávnenie automaticky.

Ak chcete pridať učiteľovi oprávnenie schvaľovať, resp. zamietať všetky podané žiadosti len pre niektorý typ žiadosti, kliknite na zelené plus pri danej žiadosti. Otvorí sa okno, v ktorom môžete vybrať daného učiteľa. Všimnite si prepínacie políčko „Triedny učiteľ schvaľuje žiadosti svojich rodičov.“ Predvolené je, že áno, môže. Nemusíte triednych učiteľov zvlášť vyklikávať.

3. Zelené tlačidlo „Zobraziť zoznam“ vám zobrazí zoznam čakajúcich žiadostí.

Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?

Viac návodov: Žiadosti / Vyhlásenia