Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina   Modul Žiadosti
Slovenčina   Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?
Slovenčina   Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina   Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul
Slovenčina   Žiadosť o uvoľnenie učiteľa
Slovenčina   Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Slovenčina   Administrátor - Žiadosť o povolenie nákupu
Slovenčina   Administrátor - Žiadosť o preplatenie nákupu
Slovenčina   Administrátor - Ako administrovať Nahlásenie poruchy/problému v učebni
Slovenčina   Ako prideliť právo administrovať celé skupiny žiadostí


Žiadosti / Vyhlásenia - Vyhlásenia o bezinfekčnosti

Slovenčina   Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina   Ako nastaviť zobrazovanie iba aktuálnych Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina   Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti zamestnanca školy
Slovenčina   Ako hromadne zmazať prílohy vo Vyhláseniach o bezinfekčnosti
Slovenčina   Ako si vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina   Ako si vytvoriť prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti (kritérium: platnosť testu)
Slovenčina   Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina   Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?
Slovenčina   Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezinfekčnosti za žiaka?
Slovenčina   Ako zadá administrátor Vyhlásenia o bezinfekčnosti hromadne