Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe

Stravovací systém cez EduPage sa dá používať v rôzne širokom rozsahu. Školy si samy nastavujú to, čo potrebujú / o čo majú záujem.

Pre prácu v module jedáleň administrátor školy vytvorí vedúcej ŠJ vlastné EduPage konto a nastaví jej práva na modul jedáleň; podľa potreby aj práva na modul platby.
Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň

S úvodným nastavením modulu môže administrátor školy tiež pomôcť , v prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na jedalen@asc.sk

Na začiatku administrátor povolí Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke


Návody a kroky pre úvodné nastavenia:

NASTAVENIA MODULU JEDÁLEŇ:


NASTAVENIE STRAVNÍKOV

V module jedáleň je už zoznam všetkých žiakov a učiteľov z ascAgendy - vedúca ŠJ už nastaví len stravníkov:


NASTAVENIE POPLATKOV A PLATIEB

Predpis poplatkov sa nastavuje v module jedáleň, práca s prijatými platbami prebieha v module platby.
HARDVÉR - čipy, výdajný terminál, obrazovka

Hardvér nie je nevyhnutný pre materské školy, ale pre základné a stredné školy určite odporúčame. Študenti a učitelia môžu namiesto čipov používať svoju ISIC / ITIC kartu.

NÁVODY PRE PRIEBEŽNÚ PRÁCU počas šk. roka v module jedáleň a v module platby
 • JEDÁLNY LÍSTOK a prázdniny
 • PLATBY
 • STRAVNÍCI  SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO:

  Ak má škola záujem používať aj sklad - pre oboznámenie si pozrite Sklad potravín a základné pojmy .
  Pre správne fungovanie finančného hospodárenia je potrebné mať nastavené cenníky (finančné pásma, príspevky) a tiež nastavených aj všetkých stravníkov - systém z nich počíta surovinový limit.

 • pre úvodné nastavenie skladu postupujte v krokoch:
 • priebežne počas roka vytvárate:

  NÁVODY, ktoré môže škola ODPORUČIŤ RODIČOM:

  Aby rodičia vedeli, ako môžu cez EduPage konto odhlasovať stravu a hradiť stravné.  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň