Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Administrátor môže povoliť / nastaviť rôznu viditeľnosť platieb pre rôzne skupiny používateľov.
Modul 'Platby' nájdete v ľavom bočnom menu 'Komunikácia'.

VIDITEĽNOSŤ MODULU AKO CELKU

Ak je viditeľnosť modulu platby vypnutá ako celok, už na úvodnej stránke modulu je v ružovom podfarbení zobrazené upozornenie. Zároveň je tam tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno pre zmenu nastavenia viditeľnosti.

** Obrázky môžu byť urobené zo staršieho šk. roka, preto nastavenia robte pre reálne potrebný šk. rok.


K rovnakému dialógovému oknu sa dostanete cez horné menu pre 'Nastavenia platieb' - časť 'Vidia platitelia'.

 • prvé políčko - pre všetkých = viditeľnosť modulu ako celku
  'Platitelia na webe vidia poplatky, ktoré majú platiť spolu s platbami, ktoré už zaplatil.'
  - vtedy budú žiaci aj rodičia (ne)vidieť svoje poplatky a platby, tiež učitelia poplatky a platby za školské predpisy pre svojich žiakov

  Ďalšie možnosti môže škola ponechať vypnuté alebo zapnúť podľa potreby:

 • druhé políčko - vypnutie pre žiakov
  'Študenti na webe NEvidia poplatky, ktoré majú platiť spolu s platbami, ktoré už zaplatil.'
  - využívajú zvyčajne súkromné školy, ktoré nechcú, aby žiaci videli rôzne poplatky (napr. za vysoké alebo za rôzne školné pre rôznych žiakov)

 • tretie políčko - je vždy zapnuté - zbierky učiteľov
  'Platitelia vidia poplatky a platby zadané učiteľmi'
  - dovoľuje učiteľom zadávať zbierky v hotovosti pre svojich žiakov, ktorých učia a tiež dovoľuje rodičom a žiakom vidieť tieto učiteľské predpisy
  - občas totiž administrátor nevie, že EduPage obsahuje modul platby a učitelia by ho tak nemohli využívať

 • štvrté políčko - vypnutie pre učiteľov
  'Učitelia vidia platby a poplatky svojich žiakov'
  - tiež zvyčajne využívajú súkromné školy, ktoré nechcú, aby učitelia videli rôzne poplatky (napr. za vysoké školné)

  INDIVIDUÁLNA VIDITEĽNOSŤ PREDPISU

  Ak si škola ešte len pripravuje nový predpis a nechce ho zatiaľ zverejniť, je možné predpis ponechať vypnutý aj samostatne.
  V časti 'Predpisy' sa nachádza zoznam školských predpisov zoskupených podľa jednotlivých účtov.
  Viditeľnosť predpisu sa zapína/vypína v stĺpčeku 'Vidia platitelia' a tiež aj pri editovaní predpisu (cez ozubené koliesko).
  Viditeľnosť predpisov v zozname je odlíšená aj podfarbením riadku:
  - viditeľné predpisy pre platiteľov sú bielou
  - skryté predpisy pre platiteľov sú šedou


  ODOSIELANIE SPRÁV a ich dočasné vypnutie

  Systém automaticky odosiela správy používateľom, ktorí majú pridelený predpis. Správa obsahuje všeobecný text "Bol zverejnený / zrušený poplatok za ....".

  Správy sa posielajú
  => všetkým používateľom (ak majú pridelený nejaký predpis) - vždy:
  - keď sa ukladá predpis ako celok
  - pri zmene viditeľnosti modulu ako celku
  - pri zmene viditeľnosti niektorej skupiny používateľov
  - pri zmene viditeľnosti konkrétneho predpisu

  => konkrétnemu používateľovi - iba ak škola používateľovi
  - pridáva predpis
  - odoberá predpis
  - mení poplatok vo zviditeľnenom predpise
  Je jedno, či cez zoznam používateľov v samotnom predpise alebo v časti 'Používatelia'.

  Posielanie správ je možné dočasne vypnúť!
  V hornom menu časť 'Notifikácie' sa dá dočasne pozastaviť odosielanie.
  Pri vypnutých notifikáciách je aj iné označenie tejto časti v hornom menu.

  PLATBY V MOBILNEJ APLIKÁCII

  V mobilnej aplikácii sa dá modul platby zobraziť iba pre jeden školský rok.
  Pre ktorý šk. rok uvidia používatelia poplatky a platby, určuje škola - administrátor modulu platby. Je to potrebné na prelome školských rokov, kedy administrátor modulu robí vyúčtovanie a vie, či ešte chce používateľom zobrazovať napr. nedoplatky za starý šk. rok alebo už poplatky pre nový šk. rok.
  Systém na úvodnej stránke modulu platby v červenom podfarbení zobrazuje upozornenie, ak je zapnutá viditeľnosť pre iný školský rok.

  Prepnutie školského roka pre zobrazenie platieb sa nachádza v 'Nastaveniach platieb' - časť 'Platitelia - predvolený školský rok'. K rovnakému dialógovému oknu sa dostanete aj cez šedé tlačidlo 'Zmeniť'.

  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby