Definovanie platobných predpisov

Slovenčina Vytvorenie nového predpisu v module platby
Slovenčina Administrácia viacerých predpisov viazaných na jeden bankový účet
Slovenčina Vytvorenie modifikácie predpisu
Slovenčina Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti
Slovenčina História predpisu a záloha dát s možnosťou obnovy nastavení
Slovenčina Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina Ako zmeniť poplatok v predpise
Slovenčina Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
Slovenčina Ako zadať do predpisu vratku (napr. za lyžiarsky) - úprava poplatku a vrátenie preplatku
Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre ŠKD
Slovenčina Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy
Slovenčina Ako pridať modifikáciu žiakom nad/do 18 (3,4,5...) rokov
Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Ako urobiť predpis pre platby členských príspevkov do OZ?