Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

Variabilný symbol slúži škole na lepšiu identifikáciu platieb - systém po importe bankového výpisu vie platby automaticky priradiť ku konkrétnym užívateľom.

- každý používateľ (žiak, učiteľ, stravník, ...) môže mať pridelený iba jeden VS
- a odlíšenie účelu poplatkov slúži špecifický symbol - zadáva sa v konkrétnom predpise
- pridať alebo upraviť používateľovi variabilný symbol je možné v časti 'Používatelia'

 • možnosti, aké variabilné symboly môžete prideliť používateľom:

  a) čísla pre VS vygeneruje náhodne systém (prvá možnosť 'Vygenerovať variabilný symbol')
  b) ako VS dá systém číslo - ID žiaka/zamestnanca z ascAgendy (druhá možnosť 'Vygenerovať variabilný symbol - číslo karty')
  c) máte vlastné čísla - zoznam VS sa dá importovať (tretia možnosť 'Vygenerovať variabilný symbol - Import z Excelu')

 • HROMADNÉ PRIRADENIE

  -> označte naraz všetkých vybraných používateľov
  -> v nastaveniach zvoľte možnosť pre generovanie VS, aký chcete
  -> uložte zmeny - slúži na to ikonka diskety nad tabuľkou (podfarbuje sa oranžovou vždy, keď sa na stránke niečo menilo a zmeny ešte neboli uložené)

  Ak používate modul platby viacej rokov:
  * do nového šk. roka treba najprv preniesť rovnaké VS zo starého roku (Prechod do nového školského roka - modul PLATBY)
  ** pre nových žiakov treba najprv vyfiltorvať - v stĺpci 'Variabilný symbol' možnosť 'Iba prázdne'

 • import VS z vlastného zoznamu- musí byť v exceli
  - ak sú vaši platitelia (alebo účtovný program) zvyknutí na určité variabilné symboly a rovnaké VS chcete používať aj v EduPage - môžete využiť tretiu možnosť - 'Vygenerovať variabilný symbol - Import z Excelu'
  --- v Exceli treba mať pripravený menný zoznam používateľov a s číslom VS + môže byť aj trieda pre lepšie napárovanie žiaka
  --- následne v Exceli vyznačíte oblasť aj s hlavičkou pre stĺpce a cez 'Ctrl+C' a 'Ctrl+V' vložíte do dialógového okna pre import a pokračujete v ďalších krokoch
  --- v poslednom kroku uvidíte systémom prepojených užívateľov z Excelu s EduPage databázou; ak niekoho systém nenájde alebo sa nedá jednoznačne určiť (napr. v niektorom zozname je preklep), môžete neprepojených vyhľadať a priradiť manuálne

 • INDIVIDUÁLNE ZADANIE

  -> kliknite priamo do políčka s VS a zadajte potrebnú hodnotu
  -> zmeny nezabudnite uložiť - disketa vľavo nad tabuľkou


 • SYSTÉMOVÁ KONTROLA NA DUPLICITY

  -> ak máte viackrát zadané rovnaké číslo ako VS, systém na to upozorní pri ukladaní
  -> políčko s duplicitným VS je podfarbené oranžovou
  -> duplicity zistíte ak nadídete myšou ku VS - v bubline sa vypíše meno používateľa s rovnakým VS
  -> alebo ak si zoznam zoradíte podľa VS (stačí kliknúť na názov stĺpca) a rovnaké VS budú za sebou  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby