Všeobecné nastavenia

Slovenčina Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb
Slovenčina Nastavenie bankových účtov školy
Slovenčina Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom
Slovenčina Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)
Slovenčina Môže mať škola aktivované služby VIAMO a VIAMO Platobná brána súčasne?
Slovenčina Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom
Slovenčina Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
Slovenčina Zoznam všetkých návodov pre modul Platby