Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí

I. ZATVORENÉ PRE CELÚ ŠKOLU

Ak je štátny sviatok, prázdniny, riaditeľské voľno, karanténa ... kedy jedáleň nevarí pre žiadnych stravníkov, správny spôsob je nastaviť 'Dni mimo prevádzky'.

Nastavenie dní mimo prevádzky je jednak oveľa rýchlejšie ako celej škole odhlasovať stravu, no najmä budete mať istotu, že nikto nebude omylom prihlásený a nebude mať zle vypočítané poplatky.


Tabuľka pre zadanie 'Dni mimo prevádzky' sa nachádza v nastaveniach modulu školskej jedálne v prvom kroku 'Výdaj stravy'.
** Obrázky môžu byť urobené zo staršieho šk. roka, preto nastavenia robte pre reálne potrebný šk. rok a tiež aj dátumy zadávajte pre rovnaký šk. rok.


- cez tlačidlo '+ pridať časový interval' - tu jednoducho zadáte obdobie 'od - do', kedy je jedáleň zatvorená
- text, ktorý napíšete v stĺpci 'Dôvod', bude zobrazený v jedálnom lístku

---> prázdniny a sviatky je najlepšie nastaviť už na začiatku šk. roka - stravníci tak budú na každý mesiac vidieť reálne poplatky - podľa počtu reálne pracovných dní
---> ak sa v priebehu roka zmení termín prázdnin, predĺžite ich jednoduchým prepísaním obdobia
---> dni mimo prevádzky môžete zadať aj dodatočne a poplatky sa prepočítajú aj spätne
---> pre chybné dátumy systém podfarbí políčko ružovou farbou - napr. ak sa obdobia prekrývajú alebo nepatria do aktuálneho šk. roka


Zadaním dní mimo prevádzky sa zabezpečí, že:
-> stravníci nebudú mať tlačidlá na odhlásenie/prihlásenie
-> administrátor modulu jedáleň nebude mať možnosť manuálne prihlasovať voľné dni
-> nebude sa dať editovať jedálny lístok
=> toto všetko zabezpečí, že nikto nebude omylom prihlásený na stravu, kedy by sa rátali poplatky aj za voľné dni

ČASTÉ CHYBY:

 • škola zapíše text 'prázdniny' alebo 'štátny sviatok' priamo do jedálneho lístka
  -> stravníci síce tento oznam vidia, ale ak si stravu neodhlásia, budú mať za také dni napočítané poplatky za stravu

 • škola zadá do 'dni mimo prevádzky' obdobie, ktoré nespadá do aktuálneho šk. roka
  -> vždy sa ubezpečte, že vpisujete obdobia v rámci šk. roka - systém nesprávne obdobie podfarbuje ružovou
  Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň


  II. ZATVORENÉ IBA PRE URČITÚ SKUPINU STRAVNÍKOV

  V jedálni, ktorá varí pre rôznorodé skupiny stravníkov, býva občas voľno iba pre niektorých stravníkov - napr. prázdniny sú iba pre žiakov ZŠ, ale pre učiteľov či deti v MŠ sa varí; niektoré triedy sú v karanténe, ...
  Takéto obdobie sa nemôže zadať do tabuľky pre 'Dni mimo prevádzky', pretože by sa úplne vyplo editovanie jedálneho lístka a aj prihlasovanie/odhlasovanie pre ostatných stravníkov.
  Ideálne riešenie je odobrať objednávky na obdobie voľna iba stravníkom, ktorí majú voľno.

  -> jarné / polročné ... prázdniny
  - pozrite návod Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ
  * neodporúčame žiakov iba odhlásiť - mohli by sa omylom prihlásiť sami a mali by nesprávne poplatky

  -> trieda v karanténe
  - tiež je vhodnejšie nastavenie odobrať objednávky, nie odhlásiť celú triedu
  => ak sa karanténa skráti, môžete znovu danej triede pridať objednávky - iba pre potrebné obdobie -> a pôvodne odhlásené/prihlásené dni budú zachované
  * neodporúčame žiakov iba odhlásiť, pretože ak by sa karanténa skrátila alebo ak by ste omylom odhlásili inú triedu (iné obdobie), už neviete vrátiť prihlášky do pôvodného stavu - neviete totiž odlíšiť, koho ste odhlásili vy a kto sa už predtým odhlásil sám z iného dôvodu

  -> letné prázdniny
  - na karte stravníka treba nastavovať vždy aj dátum konca objednávok - je dôležitý aj pre správne záverečné vyúčtovanie zostatkov za stravné
  - pre žiakov ZŠ a SŠ nastavujte ideálne už na začiatku školského roka obdobie pre objednávky iba 'do' 30.6.
  - ak máte stravníkov s neobmedzenými objednávkami, pozrite Ako hromadné ukončiť (skrátiť) neobmedzené obdobie pre objednávky
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň