Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia

Od 1.8.2021 dochádza ku zmene poskytovania štátnej dotácie na stravu.
Tzv. 'obedy zadarmo' už nie sú poskytované plošne pre všetky deti ZŠ a predškolákov MŠ, ale len pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti, ktorých ani jeden rodič si neuplatňuje nárok na daňový bonus.

Podrobnejšie, kto môže žiadať o dotáciu na stravu, nájdete tu: 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2021/22.


-------------

Pre nastavenia dotácií a stravníkov pozrite návod Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia - nastavenia pre MŠ sú principiálne rovnaké.
Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň