Materské školy - špecifiká

Slovenčina Čo ponúka EduPage pre materské školy?
Slovenčina EduPage pre MŠ - prvé kroky
Slovenčina Naša MŠ chce začať používať aSc Agendu a EduPage
Slovenčina ETK pre MŠ
Slovenčina MŠ - ako si ku hodine pripojiť štandardy pre MŠ?
Slovenčina MŠ - Ako vytvoriť učiteľom hodiny
Slovenčina Ako zadať, že na popoludňajších hodinách je menej detí ako na dopoludňajších hodinách?
Slovenčina MŠ - Elektronické ospravedlnenky
Slovenčina MŠ - Žiadosti/vyhlásenia
Slovenčina MŠ - Ako vytvoriť učiteľom osobné rozvrhy
Slovenčina Triedna kniha - učiteľ v MŠ
Slovenčina Učiteľky v triede si vymenili rannú/popoludňašiu službu - ako to zadať v EduPage?
Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (MŠ, ŠKD, krúžky, ZUŠ)?
Slovenčina Výmena služieb v MŠ cez modul suplovanie
Slovenčina V triede sa zmenila učiteľka - čo treba urobiť, aby novej pani učiteľke fungovala triedna kniha?
Slovenčina Ako zadať suplovanie pri prekrývaní hodín (napr. cez obed)
Slovenčina Zlučovanie tried na popoludňajšie vyučovanie (pravidelné)
Slovenčina Zlučovanie tried na popoludňajšie vyučovanie (jednorázové)