Jedáleň

Slovenčina Jedálny lístok - možnosti vytvorenia
Slovenčina Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu
Slovenčina Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)
Slovenčina Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ
Slovenčina Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina Duplicitní používatelia - predškoláci, ktorí prešli do prvého ročníka