Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne

Pre kompletné a pohodlné využívanie stravovacieho systému je v školskej jedálni užitočný aj hardvér – výdajový terminál a čipy a tiež aj obrazovka k terminálu.

Vďaka hardvéru kuchárky na obrazovke vidia:
-> kto sa pípol, či má objednané jedlo a aké menu, akú má veľkosť porcie, či nejde opakovane na jedlo :-)
-> aktuálny počet vydaného jedla a koľko porcií im ešte zostáva vydať
-> vyhľadať stravníka, ktorý si zabudol čip; zistiť vlastníka strateného čipu


ZÁKLADNÉ KOMPONENTY - dodáva aSc:

 • ascSmartbox - minipočítač s čítačkou čipových príveskov / kariet, pre stravovací systém sa dodáva spolu s SD kartou a nabíjačkou.
  Viac informácií o využití ascSmartboxu pozrite nižšie v tomto návode alebo aj na našom blogu.

 • Čipové prívesky / karty - slúžia na identifikáciu osôb pre odber stravy.
  - dá sa tiež použiť akákoľvek iná karta či prívesok, ktorý je vybavený čipom schopným komunikovať s ascSmartboxom - frekvencia 13,56 MHz (napr. ISIC/ITIC karty)
  - pri používaní inej karty/prívesku musí byť v školskom informačnom systéme zaznamenané, ktorá osoba má aké číslo čipu (jedna osoba môže používať viacero kariet / čipových príveskov)
  - viac - Čipy v školskej jedálni

  POTREBNÝ KOMPONENT - škola si zabezpečuje sama, nedodáva aSc:

 • obrazovka - je potrebná na zobrazenie zosnímaných údajov z čipu/karty pre každý ascSmartbox (resp. pre každú čítačku)
  -> použiť sa môže tablet, smartfón alebo aj monitor - či si škola zabezpečí
  -> je ešte potrebné, aby v jedálni bola internetová sieť a wifi - pre fungovanie musia byť ascSmartbox a zobrazovacie zariadenie v rovnakej sieti

  -> na tablete/smartfóne je následne potrebné z Google Play stiahnuť našu aplikáciu SmartBox a na stránke školy potvrdiť priradenie zariadenia - Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie

  -> ak sa škola rozhodne použiť monitor, je potrebné, aby bol pripojený k nejakému počítaču. Prostredie aplikácie sa spúšťa cez IP adresu pridelenú minipočítaču ascSmartbox v sieti školy (do adresného riadku prehliadača vypísať IP adresu a hneď za ňu doplniť :8080)


  DOPLNKOVÉ (VOLITEĽNÉ) KOMPONENTY - dodáva aSc:

 • extra čítačka čipov - potrebná iba v prípade, že škola má dve samostatné výdajné miesta (okienka) blízko pri sebe pre viac menu, žiaci sa teda potrebujú 'pípať' na dvoch miestach. Extra čítačku je potom možné napojiť na jeden základný ascSmartbox (ktorý sa už s jednou čítačkou dodáva). K extra čítačke si škola zabezpečí druhé zobrazovacie zariadenie (tablet/monitor), aby mohli kuchárky aj pri druhom okienku vidieť údaje o stravníkovi, ktorý si pípol.
  Ak má škola dve výdajné okienka ďaleko od seba, resp. vydáva jedlo v iných budovách, treba dva samostatné ascSmartboxy (nie extra čítačku).
 • USB predlžovací kábel - v jedálni nie je nevyhnutný, keďže minipočítač a čítačka sa zvyčajne umiestňujú blízko seba a káble sú dostatočné. USB predlžovací kábel je potrebný iba v prípade, že škola potrebuje umiestniť minipočítač do väčšej vzdialenosti od výdajneho miesta.  OBJEDNÁVKY A CENNÍK

  -> objednávky všetkých potrebných komponentov môžete zrealizovať na našej stránke v časti 'Stravovací systém'

  -> pre každý ascSmartbox sa u nás konfiguruje jeho funkcia, preto je dôležité urobiť objednávku v časti 'Stravovací systém'
  -> počet ascSmartboxov závisí od počtu výdajných miest
  -> štandardne je Smartbox konfigurovaný ako výdajový terminál, preto ak chcete mať aj objednávkový terminál, v objednávke do poznámky uveďte, že chcete objednávkový terminál


  --------------------------------------------------------
  VYUŽITIE ascSMARTBOXU:

  - výdajový terminál - okrem zberu dát o odobratej strave, spolu so zobrazovacím zariadením slúži kuchárkam v jedálni, aby vedeli, či daný stravník má naozaj prihlásený obed, či a koľko má zaplatené a v prípade ponuky viacerých jedál aj ktoré menu má vybraté. Priebežne sa na obrazovke zobrazuje aj počet odobratých jedál a počet zostávajúcich na vydanie.
  V jedálni je preto potrebný aj internet - aby mali kuchárky na obrazovke aktuálne dáta (o odhlásených/prihlásených, ale aj aby napr. na jeden čip nešli na obed viacerí) a tiež aby ascSmartbox mohol posielať zozbierané údaje o prevzatí jedla na edupage stránku.

  Použitie pre viac výdajných miest:
  ---- pre rôzne menu
  - škola, ktorá ponúka viacero menu a tieto vydáva samostatne pri iných okienkach, môže potrebovať viacero výdajných terminálov
  - koľko ascSmartboxov treba objednať závisí od toho, ako veľmi sú od seba vzdialené výdajne miesta
  -> ak sú blízko, postačí jeden ascSmartbox a stačí dokúpiť extra čítačku čipov (do jedného ascSmartbox sa dajú zapojiť maximálne 4 čítačky)
  -> pri väčšej vzdialenosti okienok je lepšie mať pre každé výdajné miesto samostatný ascSmartbox
  -> ku každej čítačke je potrebné vždy vlastné zobrazovacie zariadenie (tablet) a potom na každom tablete treba v nastaveniach aplikácie (vľavo dole) zapnúť 'Displej pre výdajné miesto' - aby každý tablet ukazoval údaje iba z jednej konkrétnej čítačky

  ---- rôzne budovy školy
  - škola, ktorá vydáva jedlo vo viacerých budovách (bez ohľadu na počet ponúkaných menu), potrebuje do každej budovy samostatný ascSmartbox
  - výdaj stravy vo viacerých budovách býva dosť špecifický na každej škole - vzhľadom na často odlišné potreby a aj náročnejšie nastavenia na začiatku, kontaktujte nás ešte pred samotným nastavovaním a spustením stravovania - pomôžeme vám správne nadizajnovať (jedalen@asc.sk)

  - objednávkový terminál - má využitie pre odhlasovanie stravy a tiež pre zmenu menu, ak škola ponúka viacero pre niektoré jedlo
  - nie je nevyhnutný, keďže odhlasovanie aj zmena menu je dostupné a pohodlné cez edupage konto a mobilnú aplikáciu
  - školy využívajú najmä pre menšie deti, ktoré si môžu priamo v jedálni vyberať menu alebo odhlásiť jedlo na ďalšie dni


  ------------------------------------------------------------------------
  INÉ MOŽNOSTI - s hardvérom / bez hardvéru:

  -> v prípade malej školy, alebo ak školu nezaujímajú počty odobratých jedál alebo škola si je istá, že nebudú takí žiaci, čo si síce odhlásia obed, ale prídu do jedálne, tieto hardvérové komponenty nie sú nevyhnutné

  -> v prípade MŠ nie sú vôbec potrebné čipy - ak potrebujete označovať prevzatie - dá sa na obrazovke výdajného terminálu vyhľadať meno a nasimulovať pípnutie alebo označovať manuálne v počítači
  Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
  Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla

  -> poplatky za stravu nezávisia od toho, či je jedlo prevzaté alebo neprevzaté - okrem prípadu št. dotácie, kde je podmienka na priznanie nároku prevzaté jedlo)

  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň