Hardvérové komponenty

Slovenčina Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
Slovenčina Čipy v školskej jedálni
Slovenčina Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie
Slovenčina Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
Slovenčina Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
Slovenčina Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia
Slovenčina Objednávkový terminál - nastavenie dňa