Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie

Ak už máte zakúpený ascSmartbox (minipočítač raspberry) a aj spolu s čítačkou je zapojený v jedálni, potrebujete ešte zobrazovacie zariadenie. To si škola zabezpečuje sama, aSc s.r.o. nedodáva.
Použiť môžete tablet alebo smartfón s operačným systémom Android, prípadne aj monitor, ktorý musí byť pripojený ku klasickému počítaču.

INTERNET A WIFI
-> je tiež potrebné, aby v jedálni bola internetová sieť a wifi
-> pre fungovanie musia byť ascSmartbox a zobrazovacie zariadenie v rovnakej sieti
-> ascSmartbox odporúčame pripojiť káblom (kvôli stálosti siete), obrazovku (cez wifi)

APLIKÁCIA PRE TABLET / SMARTFÓN
-> do zobrazovacieho zariadenia je potrebné z Google Play stiahnutú aplikáciu SmartBox - od aSc

AKO POUŽIŤ MONITOR

-> ako obrazovku je možné používať aj monitor - musí byť zapojený v bežnom počítači, nie v ascSmartboxe
-> prostredie aplikácie Smartbox na monitore treba spustiť v internetovom prehliadači - do adresného riadku vypísať IP adresu zariadenia a za tým ešte :8080
* niekedy dochádza ku zmene IP adries, preto ak vám na monitore prestane fungovať zobrazovanie, preverte IP adresu zariadenia, či v prehliadači zadávate správnu


POTVRDIŤ PRIRADENIE ZARIADENIA

-> po stiahnutí aplikácie do tabletu / smartfónu je ešte potrebné potvrdiť na EduPage stránke školy nové zariadenie
* je to kvôli bezpečnosti, aby si hocikto na škole nestiahol aplikáciu do svojho mobilu a sa nedostal k dátam školy (napr. žiaci)
-> ku nastaveniu hardvérových zariadení používaných v škole sa dostanete cez ľavé bočné menu 'Ovládací panel' -> 'Bezpečnosť' -> 'Administrácia zariadení'

-> pre zistenie, ktoré zariadenie máte nastavené ako výdajný terminál, kliknite v hornom menu na záložku 'Stravovací systém' (1.)
-> tu je zoznam smartboxov, ktoré má škola priradené na používanie v školskej jedálni
* ak tu nemáte žiadne zariadenie, pravdepodobne ste objednávku smartboxu uskutočnili pre 'Dochádzkový systém' -> kontaktujte nás (jedalen@asc.sk), aby sme zmenili konfiguráciu zariadenia

-> v časti 'Čítačky' (2.) cez ikonu ceruzky 'Upraviť' (3.) sa prepnite do editovacieho módu
-> nižšie v časti 'aScDispej Mobilná aplikácia' sa nachádza zoznam všetkých zariadení, ktoré majú stiahnutú aplikáciu a nachádzajú sa vo vašej wifi sieti
-> vaše nové zobrazovacie zariadenie nastavte ako výdajný terminál (4.) a dajte 'Uložiť' (5.)HESLO PRE OBRAZOVKU

-> nastavuje sa na EduPage stránke v module jedáleň -> cez 'Nastavenia modulu' -> krok 'aSc Smartbox'
-> tu sa heslo dá aj zmeniť, ak si nepamätáte prechádzajúce heslo
-> toto heslo zadajte na tablete (smartfóne / monitore), keď spúšťate aplikáciu pre výdaj


NOTIFIKÁCIE, AK JE SMARTBOX OFFLINE - mimo internetu

-> aby ste sa včas dozvedeli o prípadnom nefunkčnom výdajnom termináli, odporúčame aktivovať si posielanie mailov - upozornenia
- ak vám totiž v jedálni vypadne internet, je dobré situáciu vyriešiť ešte pred výdajom stravy, nakoľko v jedálni potrebujete aktuálne dáta o objednávkach/odhláškach stravníkov

Tiež odporúčame na obrazovke v jedálni sledovať ikonky:
• ak nie je smartbox (alebo tablet) pripojený k internetu, hore v strede je pri sieťovom kábliku červená značka X
• ak je v jedálni slabá sieť, tiež sa v hornej časti zobrazuje v percentách informácia o spoľahlivosti siete
=> v oboch prípadoch síce môže prebiehať výdaj stravy, ale dáta nemusia byť aktuálne (napr. ak výpadok trvá dlhšie, niekto sa mohol medzičasom prihlásiť / odhlásiť)
Návody k hardvéru a terminálom v jedálni:
Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia

Objednávkový terminál - nastavenie dňa


Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň