Objednávkový terminál - nastavenie dňa

Ak na škole používate objednávkový terminál, môžete si sami určiť, aký deň sa má defaultne zobrazovať.

Ku nastaveniu hardvérových zariadení používaných v školskej jedálni sa dostanete cez ľavé bočné menu 'Ovládací panel' -> 'Bezpečnosť' -> 'Administrácia zariadení'.

V časti 'Stravovací systém' je možné vidieť zoznam hardvérových zariadení.
Do editovacieho módu sa dá prepnúť cez ikonku ceruzky 'Upraviť' v hornom menu.
Potom je aktívne rolovacie menu pre objednávkový terminál.
Ak neuskutočníte zmenu nastavenia, späť z editovacieho módu sa dá dostať cez ikonku 'Vypnúť upravovanie'.
Pre potvrdenie zmeny nastavení je potrebné kliknúť v hornom menu na ikonku 'Uložiť'.

Možnosti pre nastavenie dňa po prihlásení (pípnutí) sa na objednávkový terminál:

 • 'Ako prvé po prihlásení zobraziť jedlo, ktoré sa dá ešte meniť (objednať/odhlásiť)'

  Príklad: ak má škola nastavené odhlasovanie do 8:00 aktuálneho dňa, potom pri voľbe tohto nastavenia
  - ráno do 8:00 sa bude zobrazovať dnešok a potom po zvyšok dňa sa bude zobrazovať zajtrajší deň (resp. najbližší, kedy sa vydáva strava)

 • 'Ako prvé po prihlásení zobraziť jedlo, ktoré sa bude v najbližšom čase vydávať (alebo sa už vydáva)'

  Príklad: ak má škola nastavené odhlasovanie do 8:00 aktuálneho dňa, potom pri voľbe tohto nastavenia
  - od rána aj počas dňa sa bude zobrazovať dnešok a až po ukončení výdaja stravy sa bude zobrazovať zajtrajší deň (resp. najbližší, kedy sa vydáva strava)


  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň