Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň

EduPage ako školský systém funguje na školské roky.
Zoznamy žiakov a učiteľov sa do modulu jedáleň prenášajú priamo z agendy a pred začiatkom každého školského roka musia byť žiaci s triedami najprv prevedení do nového školského roka v agende (to robí vedenie školy).

Aké je obdobie šk. roka a kedy ho zmeniť

Aj v module jedáleň je štandardne od 1.9. - 31.8., no podľa situácie si môžete upraviť rozsah školského roka - posunúť začiatok a/alebo koniec.
Ponechajte prednastavené obdobie, ak
- v lete nevaríte vôbec
- varíte iba v júli a v auguste vôbec
- v lete varíte nepretržite (napr. pre MŠ)

ŠK. rok pre modul jedáleň je vhodné zmeniť a nastaviť od 1.8. - 31.7. iba ak:
- v lete varíte iba čiastočne - konkrétne po prestávke už koncom augusta napr. pre učiteľov (= evidenciu stravy pre niekoľko dní v auguste tak budete mať v jednom šk. roku)


Kde sa nastavuje šk. rok

Školský rok, pre ktorý sa práve zobrazuje modul jedáleň, je uvedený v hornom menu na úvodnej stránke modulu jedáleň. Tu je možné prepnúť si iný šk. rok a dostať sa k údajom v inom školskom roku.

Pre úpravu obdobia šk. roka zvoľte dlaždicu 'Nastavenia modulu' na úvodnej stránke modulu.


V nastaveniach hneď v prvom kroku 'Výdaj stravy' môžete upraviť dátum pre začiatok a pre koniec školského roka.

Obdobie školského roka si treba nastaviť ako prvé a následne v takom rozsahu zadávať obdobia aj pre ostatné nastavenia.

Zásady a odporúčania pre nastavenie školského roka

- obdobie nesmie byť mimo rozsahu nastavovaného šk. roka - častá chyba pri nastavovaní nového školského roka, kedy si škola neprepne na úvodnej stránke šk. rok a rovno vpisuje nové obdobie ešte do starého roka. Tak si však úplne vypne starý rok (neuvidí históriu), no neuvidí v zoznamoch ani žiakov nového roka.

- nastavujte obdobie na celé mesiace, t.j. od 1. dňa - aj keď je to štátny sviatok alebo nevaríte prvé (posledné) dni šk. roka. Obdobie, kedy škola varí, sa nastavuje až v ďalšej tabuľke. Tiež je samostatná tabuľka pre nastavenie prázdnin.

- obdobie pre jednotlivé šk. roky zadávajte tak, aby na seba nadväzovali - medzi šk. rokmi nevynechávajte žiadne dni či mesiace (napr. letné prázdniny). Dané obdobie by zbytočne chýbalo a bolo nedostupné v rôznych prehľadoch, neskôr by ste ho mohli hľadať.


Upozornenie na chyby:
V module jedáleň býva políčko s dátumom podfarbené ružovou farbou, ak je nejaké nastavenie mimo zadaný rozsah šk. roka.
Na nastavenie dátumov pre kratšie obdobie, ktoré je súčasťou šk. roka, systém neupozorňuje.

Ak je podfarbené políčko pre samotný šk. rok -> prekrývajú sa obdobia viacerých školských rokov.
=> skontrolujte a opravte rozsah obdobia zadaného pre uplynulý a tiež aj pre budúci šk. rok
=> je nutné, aby dátumy ladili s príslušným šk. rokom a aj aby plynule nadväzovali (nevynechávať napr. prázdniny)

Najčastejšiu chybou je, že pri posune rozsahu obdobia si škola neupraví dátumy aj pre ostatné nastavenia.
Je dôležité ich prejsť a upraviť, inak by stravníci nemuseli mať správne vypočítané poplatky (ak by bolo kratšie obdobie pre typy platiteľov alebo pre predpis)


Čo robiť na začiatku nového školského roka

Nastavenia pre modul jedáleň sa musia urobiť samostatne pre každý šk. rok.
Do nového šk. roku systém automaticky prenáša nastavenia v jednotlivých krokoch modulu jedáleň ako celku (napr. kedy a aké jedlá škola varí, tabuľku s nastavením pre odhlasovanie, zoznam typov platiteľa aj s cenníkom a prispievateľmi, cenník pre réžiu, nastavenia predpisu a poplatkov).
Je ale potrebné, aby administrátor modulu jedáleň jednotlivé kroky v nastaveniach skontroloval a potvrdil ich.

Keďže každý školský rok je iné zloženie žiakov v triedach, je potrebné nastaviť samostatne stravníkov - kto, ako a v akej cene sa stravuje.
Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom

Ak škola nemá zásadnejšie zmeny oproti predchádzajúcemu školskému roku (nemení napr. zoznam typov platiteľa), môže si preniesť aj nastavenie stravníkov.
Viac v II. časti návodu Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ

Zostatky za stravovanie prenášajte do nového šk. roka až potom, ako máte v starom šk. roku správne urobené Koncoročné vyúčtovanie za stravu.


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň