Hodnotenie jedla

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

V module školská jedáleň môže škola využívať funkcionalitu na hodnotenie jedla - stravníci môžu ohodnotiť kvalitu a množstvo jedla.
AKO ZAPNÚŤ
Funkcionalita pre hodnotenie je štandardne vypnutá, povoliť hodnotenie môžete cez 'Nastavenia modulu' - krok 'Hodnotenia' - zakliknite 'Aktívne'.

Ďalšie možnosti
- povoliť hodnotenie môžete aj stravníkom, ktorí si jedlo neprevzali (určite nechajte zakliknuté ak škola nepoužíva v jedálni čipy)
- v prípade stravníka - žiaka môžete určiť, z ktorého konta budú mať dovolené hodnotiť jedlo (žiacke, rodičovské)

AKO MÔŽE STRAVNÍK HODNOTIŤ

Stravník môže hodnotiť jedlo priamo z jedálneho lístka a iba jedlo, ktoré si neodhlásil. Ak škola ponúka viacej menu, stravník môže hodnotiť iba to, ktoré mal objednané.
Ohodnotiť sa dá najviac piatimi hviezdičkami a najneskôr do 7 dní od vydávania jedla .

 • v mobilnej aplikácii
  - farba hviezdičiek signalizuje vlastné hodnotenie
  - ak stravník ešte nehodnotil, hviezdičky sú modrou farbou
  - pre zadanie hodnotenia stačí ťuknúť na hviezdičky -> zmenia farbu na žltú -> hodnotenie je hneď uložené
  - pre zmenu hodnotenia stačí opäť ťuknúť na hviezdičky
  - priemerné hodnotenie za školu stravník vidí pod hviezdičkami v číselnom vyjadrení


 • cez webový prehliadač
  - farba hviezdičiek signalizuje priemerné hodnotenie za školu (sivé hviezdičky = ešte nikto zo školy nehodnotil; žlté hviezdičky = priemerné hodnotenie za školu)
  - ak samotný stravník ešte nehodnotil, pod hviezdičkami je zelené tlačidlo 'Pridať hodnotenie'
  - pre zadanie hodnotenia treba najprv kliknúť na zelené tlačidlo 'Pridať hodnotenie' -> potom na hviezdičky -> tie zmenia farbu na žltú -> a nakoniec treba ešte potvrdiť hodnotenie zeleným tlačidlom 'Uložiť'
  - ak už stravník jedlo hodnotil, pod hviezdičkami je modré tlačidlo 'Zmeniť hodnotenie' = tak sa dá vlastné hodnotenie pozrieť / zmeniť / zmazať

  AKO ŠKOLA VIDÍ HODNOTENIA STRAVNÍKOV

  Administrátor modulu jedáleň v časti 'Jedálny lístok' - pri jednotlivých dňoch a jedlách sú žltou farbou hviezdičky, ktoré predstavujú priemer hodnotení.
  Pod hviezdičkami je údaj o počte stravníkov, ktorí jedlo hodnotili.
  Hodnotenie je anonymné, preto nie je dostupná informácia o tom, ktorí stravníci jedlo hodnotili.
  Tabuľkové vyhodnotenia obľúbenosti jedál za školu v budúcnosti plánujeme doplniť.  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň