Čo je nové v Online Suplovaní

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

Nové okno zadávania suplovania

V novom okne môžete zadať viacerých suplujúcich učiteľov, alebo pridať ďalšiu učebňu. V prípade, že chýbajú na jednej hodine viacerí učitelia, alebo učiteľ a učebňa, všetky suplovania môžete pre túto hodinu nastaviť v jednom okne. V spodnej časti sa zobrazia rozvrhy triedy, suplujúcich učiteľov, učebne.

Zadávanie suplovania

Na jednej hodine chýba učiteľ aj učebňa

Obe suplovania viete vyriešiť v jednom okne.

Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine

Viac suplujúcich učiteľov, viac učební

V prípade, že potrebujete rozdeliť suplovanú hodinu medzi viacerých suplujúcich, alebo do viacerých miestností, môžete tak urobiť priamo v okne zadávania suplovania.

Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.

Kolízie v suplovaní

V prípade, že nastanú v suplovaní kolízie, viete ich pohodlne vyriešiť.

Kolízie v suplovaní

Ako zmeniť hodinu, ak nik nechýba

Ľubovoľnú hodinu z rozvrhu viete zmeniť v ponuke "Nástroje - Zmeniť inú hodinu".

Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?

Vytvorenie novej hodiny

Ak potrebujete, viete si novú hodinu vytvoriť priamo v suplovaní.

Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní

Zrušenie hodiny

Hodinu, ktorá mala byť suplovaná, môžete jednoducho zrušiť cez "pravoklik".

Ako nastaviť, že hodina odpadla?

Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu

Chýbajúci učiteľ môže jednoducho poslať pokyny pre suplujúceho učiteľa priamo cez mobilnú aplikáciu.

Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu

Čo je zobrazené v pravom hornom rohu?

V pravom hornom rohu nájdete veľa užitočných informácií - všimnite si rôzne farby a prečítajte článok.

Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?

Hodina s dvomi učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich

Ak je na hodine viacero vyučujúcich, môžete presne špecifikovať, či sa má zrušenie hodiny týkať celej hodiny (a teda aj pre druhého učiteľa), alebo iba pre chýbajúceho učiteľa.

Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich

Approbácie

Pomocou aprobácii môžete vytvoriť skupiny učiteľov, ktorí sa môžu navzájom odborne zastupovať.

Aprobácie

Notifikácie

Môžete vidieť zoznam všetkých notifikácii, ktoré boli poslané cez edupage študentom a učiteľom a to nielen v dôsledku suplovania.

Notifikácie o suplovaní

Poznámka pre určitý deň

Ak potrebujete zadať nejakú špeciálnu informáciu na konkrétny deň, môžete upozorniť študentov a učiteľov v dennom suplovaní.

Vytvorenie poznámky pre určitý deň

Poznámka ku konkrétnej suplovanej hodine

Suplovaná hodina začne o 10 minút neskôr? Žiaden problém - upozornite študentov a učiteľov v poznámke.

Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie

Dlhodobé suplovanie

Pri vytváraní suplovania počas dlhodobej absencie kolegu, už nemusíte zadávať suplovanie na každú hodinu osobitne, ale viete si všetky hodiny chýbajúceho učiteľa zobraziť v jednom okne a zadať tak suplovanie na viacero dní naraz.
Dlhodobé suplovanie

Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok

Pri krátkodobej absencii môžete oddeliť chýbanie učiteľa na prestávkach od chýbania na hodínách. Učiteľ tak môže napríklad vykonávať dozor počas prestávok (pred, medzi, alebo po absencii).
Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok

Kopírovanie služieb

Už nemusíte zadávať služby a voľno v online suplovaní po každom publikovaní nového rozvrhu. Stačí tieto nastavenia skopírovať.

Kopírovanie služieb a nadčasov