Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Po publikovaní suplovania na určitý deň


bude chýbajúci učiteľ automaticky upozornený cez mobilnú aplikáciu, aby poslal pokyny pre suplujúceho učiteľa.
Môže ich poslať zo svojho konta na Edupage alebo opäť cez mobilnú aplikáciu.Suplujúci učiteľ potom uvidí tieto pokyny vo svojej aplikácii.