Suplovanie - Základné informácie

Slovenčina Prečo používať Suplovanie ONLINE?
Slovenčina Ako sa dostanem do Suplovania Online?


Suplovanie - Zadávanie údajov

Slovenčina Učiteľ - nastavenie detailov
Slovenčina Detaily predmetu
Slovenčina Definovanie dôvodov neprítomnosti
Slovenčina Definovanie typov suplovania
Slovenčina Aprobácie
Slovenčina Kopírovanie služieb a nadčasov
English Events in substitution


Suplovanie - Práca so suplovaním

Slovenčina Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie
Slovenčina Vytvorenie poznámky pre určitý deň
Slovenčina Ako môžem vymazať suplovanie?
Slovenčina Ako nastaviť, že hodina odpadla?
Slovenčina Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?
Slovenčina Suplovanie počas karantény
Slovenčina Ako zrušiť naraz hodiny pre viac tried?
Slovenčina Hybridné vyučovanie, vyučujúci je v karanténe
Slovenčina Ako zadať, ak sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia dočasné preradenie žiakov)


Suplovanie - Práca so suplovaním - Niekto chýba

Slovenčina Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina Zadávanie suplovania
Slovenčina Presun hodiny
Slovenčina Nahradenie hodiny
Slovenčina Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina Kolízie v suplovaní
Slovenčina Výmena hodín
Slovenčina Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina Dlhodobé suplovanie
Slovenčina Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English Events in substitution
Slovenčina Suplovanie dozorov počas prestávok
Slovenčina Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti


Suplovanie - Práca so suplovaním - Iné

Slovenčina Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní
Slovenčina Prevziať zmenu učebne do suplovania online
Slovenčina Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.
Slovenčina Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?
English How to change particular lesson if nobody is missing


Suplovanie - Zverejniť suplovanie

English When are the changes in Online Substitution published to the webpage
Slovenčina Ako nastaviť zobrazovanie suplovania na web stránke školy
Slovenčina Nechceme publikované suplovanie zobrazovať verejnosti
Slovenčina Tlačové zostavy v suplovaní online


Suplovanie - Notifikácie

Slovenčina Notifikácie o suplovaní
Slovenčina Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu
Slovenčina Podpisovanie/potvrdzovanie suplovania


Suplovanie - Tlače a exporty

Slovenčina Tlačové zostavy v suplovaní online


Suplovanie - Iné

Slovenčina Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina Dá sa používať naraz aj PC aj online suplovanie?
Slovenčina Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?


Suplovanie - Čo je nové?

Slovenčina Čo je nové v Online Suplovaní


Suplovanie - Suplovanie v ŠKD

Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (MŠ, ŠKD, krúžky, ZUŠ)?
Slovenčina Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?


Suplovanie - Suplovanie - pohľad učiteľa

Slovenčina Učiteľ - Kontrola suplovania


Suplovanie - Suplovanie v mobilnej aplikácii

Slovenčina Administrácia suplovania v mobilnej aplikácii - Prehľad
Slovenčina Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina Kde nájdem v mobilnej aplikácii administráciu suplovania?
Slovenčina Ako pridať do suplovania v mobilnej aplikácii chýbajúcich učiteľov/triedy/učebne
Slovenčina Ako upraviť údaje alebo odstrániť chýbajúceho učiteľa v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako určiť suplovanie v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako pridať hodiny v Suplovaní online v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako zverejniť suplovanie na daný deň cez mobilnú aplikáciu