Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

V suplovaní online môžete pridať viacerých suplujúcich na jednu hodinu.

Vyberte prvého suplujúceho a zobrazí sa malé tlačidlo "Pridať". Kliknite naň a môžte vybrať ďalšieho suplujúceho. Pre každého zo suplujúcich môžete vybrať iný typ suplovania a napísať osobitnú poznámku.

Podobným spôsobom môžete pridať viaceré učebne. Iba kliknite na "Pridať" a vyberte novú učebňu zo zoznamu.