Niekto chýba

Slovenčina Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina Zadávanie suplovania
Slovenčina Presun hodiny
Slovenčina Nahradenie hodiny
Slovenčina Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina Kolízie v suplovaní
Slovenčina Výmena hodín
Slovenčina Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina Dlhodobé suplovanie
Slovenčina Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English Events in substitution
Slovenčina Suplovanie dozorov počas prestávok
Slovenčina Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti