Daugiau pavaduojančių mokytojų, daugiau kabinetų

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Dabar galite į vieną pamoką įtraukti daugiau pavaduojančių mokytojų.

Tiesiog pasirinkite pirmąjį pavaduojantį mokytoją, tada bus rodomas mažas mygtukas „Pridėti“. Spustelėkite jį ir galėsite pasirinkti kitą mokytoją. Kiekvienam mokytojui taip pat galite nurodyti skirtingus pavadavimo tipus ir pastabas.

Taip pat galite pridėti daugiau kabinetų vienai keičiamai pamokai. Tiesiog spustelėkite „Pridėti“ ir pasirinkite.