Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Pokiaľ nechýba vyučujúci a ani trieda a predsa potrebujete urobiť úpravy v danej hodine, napr. zmeniť učebňu, je to možné cez menu "Nástroje - Zmeniť inú hodinu".


Objaví sa dialógové okno, kde vyberiete hodinu:


Následne zmeníte učebňu (predmet, presuniete hodinu...) ako pri klasickom zadávaní suplovania:


Vaša zmena sa zobrazí takto:

Pozri tiež:
Ako môžem vymazať suplovanie?