Ako nastaviť, že hodina odpadla?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

A: V prípade, že sa jedná o hodinu na suplovanie, stačí ak urobíte pravoklik na riadok s príslušnou hodinou a kliknete na "Odpadlo":

B: Ak chcete zrušiť hodinu v prípade, že nik nechýba, môžete tak urobiť cez "Nástroje - Zmeniť inú hodinu".


Zobrazí sa zoznam všetkých vyčovacích hodín na daný deň. Vyberte príslušný riadok a kliknite na "Zmeniť".


Následne už iba zakliknite v okne suplovania "Odpadlo".