Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Ak máte hodinu s dvoma učiteľmi, program to chápe ako "spoločnú hodinu" - teda dvaja učitelia učia jednu skupinu študentov naraz (napriek tomu, že v praxi napr. delíte triedu na dve skupiny a každý z učiteľov učí jednu z nich).
Vo všeobecnosti preto neodporúčame vytvárať takéto hodiny v rozvrhu. Je lepšie vytvoriť hodiny zvlášť pre každého učiteľa a skupinu (aj napr. z hľadiska prehľadnosti rozvrhu).

Avšak, ak už máte v rozvrhu takéto hodiny s dvoma učiteľmi vytvorené, pri zadávani suplovania môžete presne špecifikovať, či sa má zrušenie hodiny týkať celej hodiny (a teda aj pre druhého učiteľa), alebo iba pre chýbajúceho učiteľa.