Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Pre každé zastupovanie si môžete vytvoriť poznámku. Môže sa použiť v prípade, že chcete dať študentom a učiteľom vedieť ešte ďalšiu informáciu. Napríklad, že hodina bude zmenená, alebo aby počkali 10 minút na učiteľa a podobne.

Najskôr je potrebné napísať danú poznámku:

Potom zadáte, kde má byť táto poznámka vytlačená (štandardne sa poznámka k suplovaniu nevytlačí)


Pozrite tiež:
Vytvorenie poznámky pre určitý deň