Kolízie v suplovaní

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

Pri tvorbe suplovania sa môže stať, že vytvoríte suplovanými hodinami koflikty s inými hodinami, ktore sa už v rozvrhu nachádzajú. Takéto suplovanie sa potom zobrazia s červeným krížikom:

Dvojklikom na riadok s hodinou softvér zobrazí prečo považuje zadané suplovanie za konflikt. V prípade zobrazenom na obrázku už učiteľ učí inú hodinu.

Môžete to opraviť týmito troma spôsobmi:
1. Zmeníte zadané suplovanie a priradíte hodinu napr. inému učiteľovi (alebo do inej miestnosti).

2. Zmeníte pôvodnú hodinu, ktorá je v kolízii so suplovanou hodinou. Urobíte tak v pravej časti obrazovky - cez pravoklik na túto konkrétnu hodinu v rozvrhu učiteľa, ktorého ste vybrali na suplovanie.

3. V niektorých prípadoch je to v poriadku a naozaj chcete, aby napr. učiteľ učil svoju hodinu a popri nej zastupoval inú (v inej triede a učebni). V tom prípade stačí, ak kolíziu dáte ignorovať.

Poznámky:
Týchto zmien môžete vytvoriť niekoľko a vytvoriť tak v suplovaní celú reťaz na seba nadväzujúcich zmien.