Zadávanie suplovania

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Hneď ako zadáte chýbajúceho učiteľa, program zobrazí jeho hodiny na daný deň v strednej časti hlavnej plochy.

1. Kliknutím na ktorúkoľvek hodinu (1.) sa na pravej strane zobrazia učitelia, ktorí by mohli danú hodinu suplovať (2.). Učitelia sú zoradení v poradí od najvhodnejšieho kandidáta na suplovanie.
2. Klinutím na ktorýkoľvek riadok v pravej časti obrazovky označíte učiteľa na suplovanie a zobrazí sa kontextová ponuka. Tam môžete nastaviť suplovanie iba rýchlym kliknutím "Vybrať" (A.), alebo na zvolený typ suplovania (B.), alebo ak potrebujete špecifikovať viacero zmien kliknite na detaily (C.).

3. Po kliknutí v ponuke na "Detaily", alebo pri editácii suplovania, sa ukáže dialógové okno. Tu môžete okrem suplujúceho učiteľa nastaviť aj prípadnú zmenu predmetu, miestnosti, poradia vyučovacej hodiny,vybrať typ suplovania a zapísať poznámku k suplovaniu.
V dolnej časti okna (D.) sa zobrazí aktuálny rozvrh zvolenej triedy, suplujúceho učiteľa a učebne. V tejto časti viete aj zmeniť poradie vyučovacej hodiny kliknutím v riadku s hlavičkou.

Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine