Kas naujo

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

Atnaujintas pavadavimų langas

Dabar galite nustatyti daugiau pavaduojančių mokytojų, daugiau kabinetų, ir galite viską nustatyti viename lange. Apatinėje šio lango dalyje matysite faktinį klasės tvarkaraštį, taip pat pavaduojančio mokytojo, pakaitinio kabineto tvarkaraštį.

Pavadavimų nustatymas

Jei pamokai reikia ir kito mokytojo, ir kito kabineto

Dabar galite nustatyti abu pakeitimus tame pačiame lange.

Tai pačiai pamokai trūksta mokytojo ir kabineto

Daugiau pavaduojančių mokytojų / daugiau kabinetų

Dabar galite pamokai nurodyti ir daugiau mokytojų ir kabinetų.

Daugiau pavaduojančių mokytojų, daugiau kabinetų

Pavadavimų kolizijos (susikirtimai)

Pažiūrėkite, kaip galima išspręsti pavadavimų susikirtimus.

Pavadavimų kolizijos

Sukurti pavadavimus vienai dienai

Su meniu „Įrankiai“, galite automatiškai sukurti visus pasirinktos dienos pavadavimus vienu kartu.

Sugeneruoti pavadavimus vienai dienai

Kaip redaguoti esamą pamoką, jei jai nereikia kito mokytojo ar kabineto

Ją galite pakeisti pasirinkę „Įrankiai, Keisti kitą pamoką“.

Kaip pakeisti dalyką, kabinetą, jei nieko nereikia pavaduoti

Sukurti naują pamoką

Jei reikia, pavadavimuose galite sukurti naują pamoką.

Kaip galiu sukurti naują pamoką Pavadavimuose Internete

Pamokos atšaukimas

Galite atšaukti pamokas, kurios reikia pavadavimų, tiesiog paspaudus dešiniu pelės klavišu.

Kaip atšaukti pamoką

Instrukcijos pavaduojančiam mokytojui per mobiliąją programėlę

Instrukcijos pavaduojančiam mokytojui per mobiliąją programėlę

Pamoka su 2 mokytojais - kaip ją atšaukti tik vienam mokytojui

Jei pamoką veda daugiau mokytojų, galite atšaukti ją tik vienam iš mokytojų.

Pamokos su 2 mokytojais - kaip ją atšaukti tik vienam mokytojui.

Kas rodoma viršutiniame dešiniajame kampe?

Viršutiniame dešiniajame kampe matysite daug naudingos informacijos - ji turi skirtingas spalvas. Žr. straipsnį žemiau.

Kas rodoma viršutiniame dešiniajame kampe?

Patvirtinimas

Galite sukurti mokytojų, kurie gali pavaduoti grupes, pagal jų patvirtinimą, kurį dalyką (discipliną) jie gali pavaduoti.

Patvirtinimas

Pranešimai

Naudodamiesi vienu mygtuku, galite nusiųsti pranešimus visiems mokytojams ir moksleiviams, kuriuos paliečia tvarkaraščio pakeitimas.

Pranešimai

Pastaba vienai dienai

Jei yra kokia nors speciali informacija tam tikrai dienai, galite ją paskelbti kartu su kasdieniu pavadavimu.

Pastabos vienai dienai sukūrimas

Pastaba kiekvienam pavadavimui

Reikia pasidalinti konkrečia informacija apie pakeistas pamokas? Jokių problemų, tiesiog prie pavadavimo pridėkite pastabą.

Pastabos sukūrimas kiekvienam pavadavimui / pakeitimui

Ilgalaikis nedalyvavimas

Jei mokytojas negali vesti pamokų ilgą laiką, nereikia atskirai keisti kiekvienos pamokos. Galite nurodyti visas pamokas ir nustatyti pavadavimus kelioms dienoms viename lange ir tik keliais paspaudimais. Labai naudinga, jei norite paskirti visas nesančio mokytojo pamokas tik vienam pavaduojančiam mokytojui.

Ilgalaikis mokytojo nebuvimas

Jei mokytojas gali prižiūrėti kabinetus

Jei mokytojo nėra tik dalį dienos, tačiau pertraukų metu jis gali prižiūrėti kabinetus, jūs galite atskirti nedalyvavimą pertraukų metu ir pamokų metu.

Jei nėra mokytojo, turinčio prižiūrėti kabinetus

Kopijuoti budėjimus laikus, ir laikus, kai pavaduoti negali

Skelbiant naują tvarkaraštį, nereikia iš naujo pridėti mokytojų budėjimo laikų ar laikų, kai jie pavaduoti negali. Galite tiesiog nukopijuoti juos iš kito tvarkaraščio.

Budėjimų kopijavimas

Pamokų perkėlimas

Galite lengvai perkelti nesančio mokytojo pamokas į kitą vietą. Tiesiog pasirinkite poziciją, į kurią norite perkelti, ir kitką padarys programa.

Perkelti pamoką


Sukeisti pamokas vietomis

Keliais paspaudimais galite sukeisti dvi pamokas vietomis.

Sukeisti pamokas

Pakeisti pamoką

Nereikia atšaukti ir perkelti kitas pamokas. Programa padarys viską už jus. Tiesiog pasirinkite norimą pamoką.

Pakeisti pamoką