Učitelia

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

V ponuke Hlavný kliknite na Učiteľia - Nový. Zobrazí sa dialógové okno Učiteľ.

Pre každého učeteľa je nutné zadať Meno a priezvisko a Skratku, ktorá je dôležitá pre prácu v programe a príp. aj pre tlač.
Ďalej môžete pre každého učiteľa definovať:
- Úväzok učiteľa – nepovinné nastavenie. Toto číslo bude určovať počet hodín, ktoré by mal učiteľ odučiť v rámci jedného týždňa (resp. cyklu vášho rozvhru). Nastavený uväzok má čisto informatívny charakter a bude sa zobrazovať pri vytváraní hodín (pre kontrolu vyťaženosti učiteľa), pozri: Úväzky
- E-mail, telefón, Titul - doplnkové nepovinné údaje,
- Triedny pre triedu - pozri: Ako zadať triedneho učiteľa?,
- Učebne - pozri: Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?,
- Farba - ktorá sa použije na kartičkách a pri tlači,
- Uživateľské políčka - pozri: Užívateľské políčka,

Pozri tiež:
Zadávanie Detailov učiteľa
Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?
Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)