Mokytojai

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

Duomenų apie mokytojus įvedimui naudokite mygtukus "Nauja…", "Redaguoti…" bei "Pašalinti" . Mygtuku "Laisvas laikas…" galima įrašyti, kada mokytojas negali dirbti (tą laiką pažymėjus raudonu kryžiuku (x) su pele.

Taip pat yra ir keli kiti mygtukai:
- "Pamokos" - naudojamas pamokai paskirti;
- "Apribojimai" – nustatyti kitai informacijai apie mokytojus: maksimalų langų skaičių, dienas, kada jis/ji gali mokyti, maksimalų pamokų, kurios gali sekti viena kitą be pertraukos, skaičių ir kt.;

Galite įvesti tokią mokytojo informaciją:

Detaliau:
Mokytojų darbo krūvio įvedimas
Detalesnės informacijos įvedimas mokytojui