Багш нар

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

New..., Edit..., болон Remove товчийг ашиглаж багш нарын мэдээллийг оруулна.

Time Off товчийг ашиглаж тухайн багш хичээл заах боломжгүйг оруулж болно.

Түүнчлэн та дараахи мэдээллийг тохируулна:

• Contract – багшийн гэрээ оруулна (заах хичээлүүд)
• Color – Тухайн багшид зориулсан өнгө
• Details – Тухайн багшид зориулсан бусад тохируулга, нэмэлт мэдээлэл байна. Энд хамгийн их цонхтой байх тоо, хичээл заах боломжтой өдөр, заах боломжтой хичээлийн хамгийн их тоог оруулна.
• Color all – Бүх багш нарт олгох стандарт өнгөнүүд.

Дараахи холбоосоос дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү:
Contracts
Inputting Teacher's details