Εκπαιδευτικοί

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εκπαιδευτικούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους “Περιορισμούς” ώστε να ορίσετε πότε μπορεί και πότε δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να διδάξει.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε:


•Σύμβαση εκπαιδευτικού (σύνολο διδακτικών περιόδων).
•Χρώμα – καθορίστε το χρώμα του εκπαιδευτικού.
•Λεπτομέρειες – ορίστε τις άλλες ιδιότητες του εκπαιδευτικού. Αυτές περιλαμβάνουν μέγιστο αριθμό κενών, αριθμό ημερών που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει και τον μέγιστο αριθμό συνεχόμενων διδασκαλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες ελέγξτε τα παρακάτω άρθρα:
Κατανομή
Καθορίζοντας τις λεπτομέρειες στους εκπαιδευτικούς