Nauczyciele

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

Do wprowadzania danych o nauczycielach służą standardowe przyciski Nowy, Edytuj, Usuń oraz Czas wolny służący do określania okresów, w których nauczyciel nie może uczyć. Są również inne opcje służące do konfiguracji danych o nauczycielu: